Alveare 1837-1838

„Méhek’ gondja viaszt fog majd ide hordani ’s mézet: Égve világít az; hasznosan édes emez.” Az Alveare (azt jelenti Méhkas) 1837-1838-ban, Pozsonyban megjelent, vegyesen magyar és latin nyelven (többnyire latinul) íródott kiadvány 6 kötetet ért meg. Kovács Pál szerkesztésében - ha formailag nem is, de tartalmában - hírlap-szerűen számolt be az aktuális eseményekről, közölt írásokat a legváltozatosabb témákban. Néhány példa a magyar nyelvű írásokból: Nmélt. Kovács Miklósnak ismét egy hazafiui áldozatja A’ karloviczi illyr-oláh érsek’ ’s metropolita’ választásáról Egri Patriarka-Érseknek a’ közjóiránti buzgalombul eredett hasznos példája N.mélt. Haulik György, Zágrábi Püspöknek, beiktatása Beszélgetés a’ vélemények’ szabadságáról Vannak még Hazánkban is Romai ’s Görög classikusokat becsülők Magyar tudós társaság’ jelentése Beszélgetés a’ művelődésről A’ Tudományos Gyűjtemény’ 1837 évi folyamatának XII. kötete Rém, ámítás, képmutatás, szinlett ürügy, gyávák kijádszása, hitteli játék ’s viszsza éles, vakmerőség, sat. a’ lázzadás’ hőseinek fegyvere Legújabban érkezett tudósítások a’ kölni kérdés kiegyenlítésére nézve Kisfaludy-Társaság első nyilványos ülése A’ dunagőzhajózási társaság évi közgyűlése, f. e. jan. 29-ikén Bécsben Buda-pesti áradás (egykorú beszámoló az 1838-as nagy árvízről)

Terjedelem: 2 ezer oldal

Tartalomjegyzék