Az Est hármaskönyve 1923-1939

...

Az Est Lapkiadó Részvénytársaság korának egyik legnagyobb, legfontosabb sajtóvállalata volt. Újságjaik (Az Est, Pesti Napló, Magyarország) előfizetőinek 1923-tól kezdve évről-évre kalendáriumszerű, népszerű enciklopédikus tartalmú kiadvánnyal kedveskedett. Nevét részben a testvérlap-hármasból, részben a vállalt hármas funkcióból eredeztethetjük: oktatás, útbaigazítás, szórakoztatás.
„Ez a könyv lexikon, mégpedig merőben másfajtájú minden eddigi egyéb lexikonoknál. A közelmúlt idők lexikonjai annak rendje és módja szerint megöregedtek. Az utolsó tíz esztendő, fájdalom, teljesen megváltoztatta a világot s ennek az új világnak a képét hiába keresnők lexikonjainkban. … Megváltoztak a határok, eltűntek a régi nevek, megváltozott a tudomány, a művészet, a hivatalos fórumok, a politikai pártok, ideológiák, mentalitások, vágyak, álmok, minden de minden. Érthető, ha az új világ tudnivalóit új lexikonba tömörítjük. Kézikönyvünk talán legelső kísérlet az egész világon ebben az irányban a világháború lezajlása óta. De más különbség is van a mi új lexikonunk és a régiek között. Ez a mi Hármaskönyvünk az újságolvasók lexikonja, vagyis valóságos segédkönyve az újságolvasásnak. … Az előadásban lapidáris tömörségre törekedtünk s az alaposság mellett a szórakoztatásról sem feledkeztünk meg. Közleményeink a közvetlenség hangján szólanak, nagyképűség és vaskalaposság nélkül. Tömérdek érdekes önéletrajzot adtunk, eredeti mutatványversek, novellák, művészi rajzok, hangjegyek tarka sokaságával. Nagy-Magyarország örök eszméjét elszakadt területeink sok feledhetetlen helyének tömör jellemzésével szolgáltuk. Számtalan apró arckép, térkép és egyéb illusztráció teszi kellemesebbé a könyv lapozgatását.”

Tartalomjegyzék 8 170 oldal