Férfiszabók Közlönye 1930-1944

...

A Budapesti Férfiszabók Ipartestületének havonta megjelenő hivatalos lapja.

"Lapunk programját röviden három szóval fejezzük ki. Ez a három szó: Együtt több kenyérért! Igaz, hogy a három szóban el van bujtatva nemcsak a férfiszabók, hanem az összes iparosok, sőt ezen túlmenően más társadalmi osztályok minden buja, panasza, keserve. Több kenyérért jelenti a harcot, a küzködést az adók, a szociális biztosítás, a kontárok, a közüzemek, a hitel, a beszerzés, az értékesítés kérdéseiben. Együtt pedig jelenti, az ipartestület a benne tömörült különböző heterogén, végeredményben azonban mégis csak egyel jelentő szabóiparosság közös összefogását."
(1930. 1. szám)

Tartalomjegyzék 1 216 oldal