Biológia 1974-1986

A Biológia a Magyar Tudományos Akadémia elméleti és kísérleti biológiai folyóirata 1974-től jelent meg, a korábbi Biológiai Közlemények tartalmilag és technikailag korszerűsített folytatásaként. Kötetszámozása folyamatos (1974: 22. kötettel indult), évente 2 füzetet tartalmaz. Elsősorban az elméleti és molekuláris biológia, a sejttan, örökléstan, kísérletes onto- és filogenetika tárgyköréből közölt elméleti cikkeket, a molekuláris biológia valamely részterületének legújabb irodalmát összegező (review) munkákat, valamint az adott formában másutt nem publikált eredeti kísérleti beszámolókat. A lap ezenkívül vitákat indító vagy azokhoz hozzászóló cikkeket, könyvismertetéseket és kongresszusi beszámolókat is közölt.

Terjedelem: 3 ezer oldal

Tartalomjegyzék