Hazánk 1858-1860

...

Időszaki folyóirat, amely hat hetes füzetekben jelent meg, Török János szerkesztette. Kiadta Heckenast Gusztáv.

Tartalomjegyzék 1 184 oldal