Honvédségi Szemle 1952-2013

...

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely a kutatási feladatok megkönnyítése érdekében fontosnak tartotta, hogy a Honvédségi Szemle és azok jogelődjei (Új Honvédségi Szemle, Honvédelmi Szemle) megjelent számait, különkiadásait, füzeteit összegyűjtse 1952-től 2013-ig. Tekintettel arra, hogy napjainkban indokoltabb elektronikus formában tárolni és felhasználásra elérhetővé tenni a forrásokat, ezért az Arcanum Kft. jóvoltából létrejött ennek az adatbázisnak a digitális változata, amit a kezében tart a Felhasználó.A Honvédségi Szemlékben végigkövethetőek mindazok a Magyar Honvédséget, a Honvédelmi Minisztériumot, a Honvéd Vezérkart, valamint ezek háttérintézményeit érintő, a történelmi korszakok folyamán történt változások, amik hatással voltak mind a szervezeti átalakulásokra, a technikai rendszerekre és eszközökre, valamint a személyi állományra. Mindezek mellett képet kaphatunk katonabajtárs elődeink életéről is azokban a történelmi visszatekintésekben, amelyek visszanyúlnak egészen az I. és II. világháború, vagy akár az 1848-as szabadságharc időszakára is.

Terjedelem: 96 754 oldal

Tartalomjegyzék