Officina Hungarica 1993-2001

„Az Officina Hungaricával új tudományos sorozatot ad ki a Nemzetközi Hungarológiai Központ. E sorozat világnyelveken készül, ezáltal a hungarológiával kapcsolatos tudományos ismeretek minden eddiginél szélesebb körben válnak hozzáférhetővé. Terveink szerint az egyes kötetek olyan monografikus művek (pl. disszertációk), amelyek elsősorban külföldi egyetemek hungarológiai műhelyeiben készültek, így a mindenkori vizsgálat tárgyát képező szakanyag a szerzők regionálisan is meghatározott műveltsége, szakképzettsége és kutatói gyakorlata révén egy sajátosan "kívülről" érvényesülő - szükségszerűen többnyire összehasonlító jellegű - hungarológiai látásmódot képes közvetíteni. Ez a szemlélet jelentős mértékben gazdagíthatja a magyarországi hungarológiai kutatások eredményeit, ugyanakkor a kutatott témákat a nyelvi hozzáférhetőségen túl tartalmilag is jobban megközelíthetővé teheti külföldön, mint ahogyan az egyik vagy másik, elsősorban hazai szempontokat érvényesítő, egyébként kifogástalan minőségű hungarológiai tárgyú tudományos munka esetében lehetséges. A sorozat mindezekért előnyben részesíti a külföldön készült monográfiákat, kivételesen azonban nem zárkózik el magyar szerzők műveitől sem, különösen ha ezek külföldi gyűjtő- vagy műhelymunka eredményeit összegezik. Az Officina Hungarica kötetlen időrendben és terjedelemben jelenik meg. Ahhoz, hogy egy-egy mű e sorozat részévé váljék, döntő jelentősége van a külföldi egyetemi hungarológiai intézményektől kapott szakmai véleményeknek és javaslatoknak.”

Terjedelem: 3 ezer oldal

megvásárlás az arcanum.hu oldalon

Tartalomjegyzék