Iparrégészeti és archeometriai tájékoztató 1983-1998

...

Az iparrégészet az ipari örökséget vizsgálja: „az iparrégészet nem más, mint az ipari tevékenység tanulmányozásának interdiszciplináris módszere, amely elsősorban az ipari forradalom kezdetétől, azaz a 18. század második felétől napjainkig tartó időszak emlékeire fordít figyelmet, de vizsgálja a preindusztriális és protoindusztriális korszakokat, illetve a technikatörténet által tárgyalt munkafolyamatokat is.”„Ma Magyarországon az iparrégészet szinte kizárólag a hagyományos régészet azon ágát jelenti, amely elsősorban a föld ásványait a tűztechnika segítségével átalakító iparágak emlékeit vizsgálja régészeti, természettudományos és műszaki eljárások komplex alkalmazásával. A nemzetközi tudományban iparrégészetnek azt az új, átfogó szakterületet nevezik, amelynek célja az iparosítás által a közeli és távoli múltban megteremtett és a jelenben bennünket körülvevő történeti környezet megismerése és megértése.”A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága kiadványa elsősorban az Archeometriai Munkabizottság hiranyagát közli, konferenciákról, egyéb közérdekű eseményekről ad információt, ismerteti a Magyarországon archeometriai vizsgálatokat végzők névsorát. Annotált bibliográfia formájában bemutatja a különböző intézmények birtokában lévő archeometriai szakirodalmat, hozzájárul a régészek, muzeológusok és a természettudományos szakemberek közötti együttműködés további bővítéséhez, és a mindkét felet érdeklő információk terjesztéséhez, cseréjéhez.

Tartalomjegyzék 248 oldal