Iparrégészeti és archeometriai tájékoztató 1983-1998

Az iparrégészet az ipari örökséget vizsgálja: „az iparrégészet nem más, mint az ipari tevékenység tanulmányozásának interdiszciplináris módszere, amely elsősorban az ipari forradalom kezdetétől, azaz a 18. század második felétől napjainkig tartó időszak emlékeire fordít figyelmet, de vizsgálja a preindusztriális és protoindusztriális korszakokat, illetve a technikatörténet által tárgyalt munkafolyamatokat is.” „Ma Magyarországon az iparrégészet szinte kizárólag a hagyományos régészet azon ágát jelenti, amely elsősorban a föld ásványait a tűztechnika segítségével átalakító iparágak emlékeit vizsgálja régészeti, természettudományos és műszaki eljárások komplex alkalmazásával. A nemzetközi tudományban iparrégészetnek azt az új, átfogó szakterületet nevezik, amelynek célja az iparosítás által a közeli és távoli múltban megteremtett és a jelenben bennünket körülvevő történeti környezet megismerése és megértése.” A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága kiadványa elsősorban az Archeometriai Munkabizottság hiranyagát közli, konferenciákról, egyéb közérdekű eseményekről ad információt, ismerteti a Magyarországon archeometriai vizsgálatokat végzők névsorát. Annotált bibliográfia formájában bemutatja a különböző intézmények birtokában lévő archeometriai szakirodalmat, hozzájárul a régészek, muzeológusok és a természettudományos szakemberek közötti együttműködés további bővítéséhez, és a mindkét felet érdeklő információk terjesztéséhez, cseréjéhez.

Terjedelem: 1 ezer oldal

Tartalomjegyzék