Kertgazdaság 1995-2015

...

Az Új Kertgazdaság - Modern Horticulture (1998-tól már csak Kertgazdaság - Horticulture) a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, a Magyar Kertészeti Tanács és a Magyar Kertészeti Tudományos Társaság évnegyedes szakfolyóirata, amely a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával jelenik meg. Tamás Enikő felelős szerkesztő az 1995-ös első szám bevezetőjében így írt az induló lap célkitűzéseiről:

„A továbbiakban negyedévenként megjelenő kiadvány kettős célt szolgál. Minél jobb, használhatóbb információkat szeretnénk nyújtani az egész kertész szakmának, fórumot a termelőknek egyrészt, publikációs lehetőséget adni a kertészeti kutatóknak másrészt. A folyóirat tudatosan vállalja a hazai termelők, kerttervezők és kutatók érdekvédelmét, összefüggésben azzal, hogy a Magyar Kertészeti Tanács és a Magyar Kertészeti Tudományos Társaság eszmei és gyakorlati támogatói az Új Kertgazdaságnak. Folyóiratunk a szakmai szövetségeken, egyesületeken keresztül a kertész szakma minden rezdülését érzékelheti. Rendszeresen foglalkozunk olyan zsebbe vágó témákkal, mint vállalkozás, adózás, szabvány biztosítás, valamint a hazai kertészeti kutatás anyagi, személyi feltételei, stb. … Felvetődhet a kérdés, kikhez szól az Új Kertgazdaság? Mely olvasói réteget céloztunk meg? Kutatókhoz, termelőkhöz, sőt kereskedőkhöz is szól a kertészeti ágazaton belül. A kétarcúság és a siker nem zárják ki egymást. Jó példa erre a növekvő példányszámú, kitűnően prosperáló Növényvédelem c. folyóirat. Az idő igazolni fogja azt a döntést, hogy az ország egyetlen Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemének legyen saját alapítású, magyar nyelvű, tudományos dolgozatokat is közlő, referált folyóirata. Az Új Kertgazdaság születésének körülményei valamikor érdekes fejezete lesz a hazai szaksajtó történetének.”

Tartalomjegyzék 8 412 oldal