Közlöny 1848-1849

...

"A’ nemzetnek és alkotmányos kormányának együtt kell élniök, együtt kell — ha kell —halniok! ’S hogy a’ kormány és nemzet ezen solidáritása minél inkább megszilárduljon, a’ kormány elismeri, miszerint minden eljárása a’ nyilvánosság birószéke elébe tartozik. A’ kormány nem irtózik e’ nyilvánosságtól, sőt tudja, hogy e’ nyilvánosság első életszüksége.
’S ime ezért van szüksége hírlapi orgánumra, melly által a’ nemzettel folytonos érintkezésben legyen. Ezen orgánum a’ hivatalos „KÖZLÖNY“ leend.
Szerkezete következő:
a. Hivatalos rész.
1. Rendeletek, parancsok, körlevelek, hivatalos alakban, a’ kormányzás és közigazgatás minden ágait tárgyazók, és az illető hatóságokat,
testületeket, vagy személyeket kötelezők.
2. Proclamatiók és mindennemű közérdekű hivatalos hirdetmények, miket a’ közönséggel tudatni szükség leend.
3. Hivatalos igazolások és útbaigazítások, nevezetesb ügyekben és körülményekben.
b. Félhivatalos rész.
Ollynemű kormányzati, vagy egyes ministeri intézkedések vagy tervezetek nyilvánítása, miket a’ közönség tudomására juttatni czélszerűnek látszandik, mik azonban még egészen nem közöltethetnek.
c. Nem hivatalos rész.
1. Belföld Tudósítások a’ hazából, a’ mennyire lehet, hivatalos vagy hiteles forrásokból. Országgyűlés alatt ezeket a’ diplomaticai hitelességű napló előzendi meg.
2. Külföld Tudósítások a’ világ minden részeiből, óvatos válogatással és hitelesb források után.
3. Hirdetések. A’ váltó- és más törvényszékek, valamint egyéb kormány- vagy közhatóságok hirdetményei." (1848. 1. szám)

Tartalomjegyzék 1 510 oldal

1840-1849

1840-1849