Az MTA Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának Közleményei 1951-1952

...

A Magyar Tudományos Akadémia IV. Biológiai és Agrártudományi osztályának közleményei valójában a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztályának (1957 és 1962 között Biológiai Csoportjának) Közleményei c. periodikának az előzménye. A mai értelemben szorosan vett biológia tudománya mellett két fontos határterület – az agrár- és az orvostudomány – kérdéseivel is foglalkoztak.A kiterjedt tudományterület felöleli a mikrobiológiától az állatkertig, a növénytársulások leírásától az agyi funkciók mechanizmusának kísérletes vizsgálatáig, a leíró morphológiától a biometriáig az egész elméleti biológiát.Az Osztály által gondozott, és a Közleményekben publikált tudományágak és szakterületek a következők: antropológia, biofizika, biokémiai és molekuláris biológia, bioinformatika, botanika, elméleti biológia, etológia, evolúcióbiológia, genetika, hidrobiológia, immunológia, környezet és egészség, mikrobiológia, neurobiológia, növényélettan, ökológia, sejt- és fejlődésbiológia, természetvédelem és konzervációbiológia, valamint zoológia.

Tartalomjegyzék 1 318 oldal