Az MTA Gazdaság- és Jogtudományi Osztályának Közleményei 1966-1982

...

A Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Közleményei változó terjedelmű füzetekben jelentek meg, és az Osztály munkájáról szóló tájékoztatókat, az Osztály előadó ülésein bemutatott dolgozatokat, magyar nyelven még nyomtatásban meg nem jelent értekezéseket közölnek a közgazdaságtudomány, az ágazati gazdaságtudományok, az állam- és jogtudományok, a szociológia, a statisztika, a demográfia, valamint az afro-ázsiai kutatások köréből. Évenként általában négy füzet jelent meg.

Tartalomjegyzék 7 318 oldal