Codices Hungarici

...

Kollekciónkban két fontos magyar nyelvű kódex 1944-es publikációját találjuk: az egyik az ún. Guary-kódex Szabó Dénestől, a másik a Balassa-kódex Varjas Bélától.A Guary-kódex egy középkori, minden bizonnyal a 15-16. század fordulóján keletkezett magyar kódex. A 67 levél terjedelmű alkotás vallásos elmélkedéseket és tanításokat tartalmaz. Nevét Guary Miklós földbirtokosról kapta, aki a Magyar Tudományos Akadémiának adományozta a kódexet. Szabó Dénes bevezető tanulmánya részletesen eligazít a kódex történelmi és filológiai hátterében, majd hasonmásban közli az eredeti kéziratot.Első nagy magyar költőnk, Balassi Bálint költészetének nagy részét, világi verseit a ma Balassa-kódex néven ismert kéziratos könyv őrzi. Ez valószínűleg tudós másoló munkája és 50 évvel a költő halála, 1656 után született alkotás. A Balassa-kódex csupán 1874-ben vált ismertté a nyilvánosság számára, amikor a Radvánszky család könyvtárából előkerült. A kötet Varjas bevezető tanulmányát, a kódex hasonmását és átiratát tartalmazza.

Tartalomjegyzék 580 oldal