Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére

...

A hét közzétett füzet a Körösi Csoma Sándor emlékezetére 1900 és 1935 között tartott orientalisztikai előadások anyaga szerepel, Németh Gyula, Thúry József, Kúnos Ignác, Goldziher Ignác, Kuun Géza munkái.„A hazai tudomány magasztos czéljaira tett alapítványok hosszú sorát dr. Duka Tivadar, az angol kir. bengaliai hadseregnek egyik főorvosa, több angol tudós társaság s a m. tud. Akadémia tagja s nagyobb alapítói egyike, csak imént azon czélból, hogy hazánk halhatatlan tudósának, Körösi Csorna Sándornak emléke az Aka démía körében ünnepélyes módon megörökittessék, egy oly alapitványnyal szaporította, melynek kamatjövedelmei minden harmadik év ápril havában (mint Körösi Csoma Sándor születésének és elhalálozásának hónapjában) egy a körülmények szerint vagy a m. tud. Akadémia I. osztályának nyílt ülésén vagy egy összes ülésen Körösi Csorna Sándor emlékének tiszteletére tartandó, a keleti tanulmányok, első sorban az ázsiai kultura körébe tartozó tudományos értekezés szerzőjének jutalmazására fognak fordíttatni.”

Tartalomjegyzék 282 oldal