A Római Magyar Történeti Intézet kiadványai

...

A római Magyar Történeti Intézetet (Istituto Storico Ungherese di Roma) Fraknói Vilmos püspök alapította 1892-ben. A magyar történeti intézet célja — Fraknói elgondolása és működése szerint — a vatikáni levéltár magyar vonatkozású anyagának és a római könyvtárak magyar vonatkozásainak összegyűjtése és publikálása volt. Az itt született munkák közül kettőt tartalmaz kollekciónk: Lukcsics Pálnak a XV. századi pápák oklevelei c., 1931-ben és 1938-ban megjelent két kötetét, illetve Huszti Dénes Olasz - magyar kereskedelmi kapcsolatok a középkorban c., 1941-ben napvilágott látott munkáját.

Tartalomjegyzék 868 oldal