Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei 1951-1982

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei az MTA I. Osztályának kiadványa, amely a tudományos élet újjászervezése után 1951-től jelent meg. 1961-től, miután a néprajz és a folklorisztika is az I. Osztály kötelékébe került, a néprajzi kutatásokkal kapcsolatos tanulmányok, előadások, jelentések is itt láttak napvilágot. A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályához tartozó tudományágak és interdiszciplináris tudományterületek, melyek a Közlemények tárgyát is képezik az alábbiak: Irodalomtudomány: irodalomtörténet, irodalomelmélet, modern filológia, komparatisztika, textológia, poétika, művelődéstörténet, könyvtörténet Nyelvtudomány — magyar nyelvészet, finnugor nyelvészet, anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika, alkalmazott nyelvészet, általános nyelvtudomány, nyelvművelés, szociolingvisztika, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, számítógépes nyelvészet Klasszika-filológia Néprajztudomány — folklorisztika, kulturális antropológia, vallási néprajz Orientalisztika Színház- és filmtudomány Zenetudomány

Terjedelem: 15 ezer oldal

megvásárlás az arcanum.hu oldalon

Tartalomjegyzék