Antaeus - A Régészeti Intézet közleményei 1958-2010

...

Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének évkönyve. Kezdetben Mitteilungen des Archäologiscen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften címen, 1986-tól Antaeus (Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae) címmel jelenik meg. Az évente megjelenő periodika angol és német nyelven közli a magyar és nemzetközi régészettudomány és társtudományainak fontos, új eredményeit.

Tartalomjegyzék 12 856 oldal