Antiquitas Hungarica 1947-1949

...

A kiadásért felelős Alföldi András a következőképpen szól az olvasóhoz:

“Aki ezt a kis folyóiratot kezébe veszi, meglepetéssel, vagy esetleg megütközéssel fogja konstatálni, hogy a szellemi tudományok legkülönfélébb ágaiból való dolgozatok foglalnak benne egymás mellett helyet; hogy apró adatközlések és nagy tudományos távlatok vázlatai váltakoznak egymással; és első pillantásra az sem fogja megnyugtatni, ha észreveszi, hogy e cikkek zöme valamiféle összefüggésben van a magyar föld, vagy a magyar nép múltjával, a magyar műveltség régi gyökereivel, sajátos problémaköreivel. Ezt a látszólagos összevisszaságot azonban könnyű megmagyarázni; kérjük Olvasónkat, töprengjen velünk együtt azokon a dolgokon, amiket most el fogunk mondani.”

Tartalomjegyzék 494 oldal