Fragmenta Faunistica Hungarica 1938-1948

...

"A magyar állattani folyóiratok nem szívesen közölnek faunisztikai cikkeket, faunalistákat. Ezt természetesnek is tartom, mert a faunalisták igen sok helyet foglalnak el s így kiszorítják a többi (általános állattani, leiró rendszertani stb.) dolgozatokat. Szükség volt tehát egy olyan magyar folyóiratra, amely helyet ad a honismeret szolgálatában álló faunakutatás uj eredményei leközlésének. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat kiadásában megjelent s a Millenium emlékére kiadott „Fauna Regni Hungáriae“ már nagyon rászorulna egy uj bővített, javított kiadásra. Jelen kiadvány segítő kezet kíván nyújtani a megjelenésre váró uj kiadás szerkesztőjének. Legyen a most útnak indított időszakonként megjelenő folyóirat szerény kezdete az uj „Fauna Regni Hungariae“-nak!" (Szent-Ivány József: Beköszöntő, 1938. 1. szám)

Tartalomjegyzék 1 372 oldal