Geodéziai Közlöny 1925-1949

...

A havonta megjelent folyóirat negyedszázadon keresztül volt a földmérés elméleti és gyakorlati kérdéseinek fontos orgánuma.

“A legnehezebb körülmények között vállalkoztunk a „Geodéziai Közlöny" megindítására, de elodázhatatlan kötelességünknek tartottuk véget vetni annak a sajnálatos helyzetnek, hogy a legnagyobb múltú mérnöki működési térnek, a geodéziának önálló magyar szaklapja már évek óta egyáltalában nem volt. Közölni fogja hazai szerzőink tanulmányait, ismertetni fogja a külföldi geodéziai tevékenység nevezetesebb eredményeit, közlönyeik fontosabb cikkeit, vagyis állandóan tájékoztatni fogja olvasóit a geodéziai tudomány elméleti és gyakorlati kérdéseiről.”
(Oltay Károly, felelős szerkesztő és kiadó)

Tartalomjegyzék 4 797 oldal