Hazánk. Történelmi Közlöny 1884-1889

...

“Magyarország újabbkori történelmének kedvelői és művelői régóta érzik oly szakközlöny hiányát, mely hazánk történetének a szatmári békekötés által előidézett külsőleg csendes, benn nagy események magvát érlelő időktől a múlt és jelen század alkotmányos küzdelmeit betetőző 1867. évig, vagyis az alkotmányunk helyreállításáig terjedő korszak hiteles adatainak tárházát képezné.

E hiányt kívánja a „Hazánk“ kiadója pótolni, s a hazai történetírásnak vél szolgálatot tenni, midőn arra vállalkozik, hogy a „Magyar Történelmi Társulat“ működésének fonalát, mely programmszerüleg 1711-ig terjed, a legújabb időig nyújtja ki. Munkásságunk tehát arra lesz irányozva, hogy a magyar társadalom, politikai élet és közszellem átalakulására és nemesbülésére, az újra alakult magyar állam és intézményei megszilárdulására elhatározó befolyást gyakorlott férfiak élete és működése alaposan megirassék, a reformok akadályai felvilágosíttassanak, s így a jövő történetírójának minél több kidolgozott történetész álljon rendelkezésére.”

(Tájékoztatásul, 1884/1. füzet)

Tartalomjegyzék 4 582 oldal