Magyar Minerva 1930-1935

...

Pozsonyban, 1930 és 1939 között megjelent szépirodalmi és kritikai folyóirat. Bár tudományos folyóiratnak is nevezte magát, inkább csak jó ismeretterjesztő írásokat közölt, elsősorban külföldi szerzőktől. Nagy számban jelentetett meg külföldi kortárs magyar írókat, valamint kiterjedt kritikai rovattal rendelkezett. Szerkesztette Reinel János és Walla Frigyes.

Tartalomjegyzék 1 694 oldal