Müegyetemi lapok 1876-1878

...

Havi folyóirat a matematika, természettudományok és a technikai tudományok elmélete köréből.

"E folyóirat nem lesz oly értekezések gyűjteménye, melyeket többé kevésbbé a véletlen hoz össze; hanem úgy kívánjuk azt szerkeszteni, hogy a hazai tudományos élet hű és részletes képét adja, egyszersmind gonddal kiséri az általános tudományos fejlődést, és igy mindkettőnek hírlapja és közvetítője lehessen."

(1876. 1. kötet)

Tartalomjegyzék 972 oldal