Az Országos Magyar Régészeti Társulat Évkönyve 1920-1926

...

"…már a messze múltban, még a magyarok bejövetele előtt igen sokszor a kultúra egész Magyarországra kiterjedő egységes képet mutat, vajjon hogy lehet archeológiával nálunk foglalkozni, ha annak az egységnek csak egy része marad meg nekünk? De éppen a múlt ezen tanúságai is arra taníthatnak, hogy ez nem maradhat így.

Ezzel a meggyőződéssel indítom útjára az Országos Magyar Régészeti Társulat első évkönyvét."

(Kuzsinszky Bálint: Bevezető, 1921.)

Tartalomjegyzék 691 oldal