SZTAKI Tanulmányok 1973-1988

Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet könyvsorozata, a Tanulmányok, az Intézet munkatársainak tudományos tevékenysége során született dolgozatok, disszertációk publikálásának fóruma volt. A 215 kötet az Intézet profiljának megfelelően az alábbi témákban közöl tanulmányokat:Alap- (felfedező) kutatási irányok- Számítástudomány és -technika- Rendszer és -irányításelmélet- Gépi érzékelés és interakció- Mérnöki és üzleti intelligenciaAlkalmazott kutatási irányok- Járműipar és közlekedés- Termelésinformatika és logisztika- Energia és fenntartható fejlődés- Biztonság és felügyelet- Hálózatok, hálózati rendszerek és szolgáltatások, elosztott számítások

Terjedelem: 27 648 oldal

Tartalomjegyzék

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1978

1979