SZTAKI Tanulmányok 1973-1988

...

Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet könyvsorozata, a Tanulmányok, az Intézet munkatársainak tudományos tevékenysége során született dolgozatok, disszertációk publikálásának fóruma volt. A 215 kötet az Intézet profiljának megfelelően az alábbi témákban közöl tanulmányokat:Alap- (felfedező) kutatási irányok- Számítástudomány és -technika- Rendszer és -irányításelmélet- Gépi érzékelés és interakció- Mérnöki és üzleti intelligenciaAlkalmazott kutatási irányok- Járműipar és közlekedés- Termelésinformatika és logisztika- Energia és fenntartható fejlődés- Biztonság és felügyelet- Hálózatok, hálózati rendszerek és szolgáltatások, elosztott számítások

Tartalomjegyzék 27 648 oldal

1970-1979 1980-1989

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1978
1979

1970-1979 1980-1989