Szépirodalmi Figyelő 1860-1862

...

Esztétikai, kritikai és szépirodalmi folyóirat, szerkesztette Arany János.

"Gondjai nagy részét áldozza a megjelenő müvek ismertetésére. Ez két külön rovatban történik. Elébb minden müvet, nyomban a megjelenés után, rövid jellemzéssel mutat be a közönségnek; azután az egy vagy más tekintetben figyelmet gerjesztőkről tüzetesebb bírálatot ad. Egy külön rovatban a külföldi szépirodalom jelesebb tüneményeit fogja bemutatni, kisérve saját, vagy a külföldi tekintélyesb mübírák észrevételeivel.

De ez nem meríti ki programmját. A müérzék fölgerjesztése, ápolása, kifejtése lévén a czél, hová a lap irányoz, elméleti tájékozásoknak is helyt ad az Aesthetika körében."

(1860. 1. szám)

Tartalomjegyzék 1 682 oldal