MTA Tagajánlások 1882-1949

...

Az Akadémia rendes, levelező és külső tagjául az akadémikusok ajánlása nyomán választható valaki. Az itt közzétett ajánlások méltatják, röviden összefoglalják a tagjelöltek tudományos munkásságát - szintén jeles tudósaink tollából, így az 1882-1949 közötti időszak egyedülálló tudománytörténeti forrásául szolgálnak.

Tartalomjegyzék 3 234 oldal