A magyar nemzet története (Szilágyi Sándor szerk.)

...

A tízkötetes mű a Millennium időszakának legszínvonalasabb, átfogó magyar történelmi kézikönyve. Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat Emich Gusztáv vezérigazgató kezdeményezésére határozta el a nagyívű munka kiadását. A Szilágyi Sándor által összefogott, szerkesztett munkában a kor legkiválóbb történészei (Acsády Ignácz, Angyal Dávid, Ballagi Géza, Beksics Gusztáv, Dézsi Lajos, Fraknói Vilmos, Fröhlich Róbert, Kuzsinszky Bálint, Marczali Henrik, Márki Sándor, Nagy Géza, Pór Antal, Schönherr Gyula), grafikusai működtek közre, a bevezetést Vaszary Kolos, az utószót pedig Jókai Mór írták. A nyolcezer oldalnyi szöveget több mint háromezer illusztráció gazdagítja, amelyek precíz hivatkozásaikkal egyedülálló forrásgyűjteményt jelentenek ma is. „Olvassuk és tanulmányozzuk ezer éves multunknak történelmét, mely azonban csak ugy lesz reánk nézve az élet mestere, a jövőnek kalauza, ha mélyen szívünkbe véssük és az életben követjük őseink erényeit, ha feledjük és kerüljük őseink bűneit.” — olvashatjuk az előszóban.

Tartalomjegyzék 8 008 oldal