Magyar Történeti Életrajzok

...

A Magyar Történelmi Társulat a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával jelentette meg a 19–20. század fordulóján jeles történelmi személyiségeink életrajzainak sorozatát. A kor kiváló történész-írói tollából 57 személy életútján át viharos történelmünk évszázadainak 57 szelete tárul fel a tatárjárás utáni időszaktól a kiegyezés koráig, Kun Lászlótól Széchenyi Istvánig. Az élvezetes, közérthető stílusban megírt kötetek szórakoztató olvasmányt jelentenek a történelem iránt érdeklődő laikusoknak is, ugyanakkor a hatalmas, több mint 7000 képből álló illusztrációs anyag és a jegyzetapparátus — kötetenként sokszor több ezer lábjegyzetet találunk! — a szakemberek számára is forrásul szolgálhat.Az alábbi személyek életrajzát találjuk meg az adatbázisban:Alsáni Bálint · Ányos Pál · Bacsányi János · Bakócz Tamás · Balassa Bálint · Beatrix királyné · Berzeviczy Márton · Bethlen Gábor · Békés Gáspár · Béldi Pál · Csák Máté · Dévay Pál · Dózsa György · Eszterházy Pál · Eötvös József · Fekete János · Ferenczy István · Forgách Ferenc · Forgách Zsuzsánna · Gritti Lajos · Gvadányi József · Horváth Mihály · Hunyadi Corvin János · Hunyadi Mátyás · Izabella királyné · Jósika Miklós · Kakas István · Keszei Miklós · Kovacsóczy Farkas · Kölcsey Ferenc · Kun László · Maylád István · Misztótfalusi Kis Miklós · Mária Terézia · Mária királyné · Mária, II. Lajos neje · Nagy Lajos · Nyáry Krisztina · Pápai Páriz Ferenc · Pázmány Péter · Rimay János · I. Rákóczy György · II. Rákóczi Ferenc · II. Rákóczi György · Rákóczi Zsigmond · Szatmári György · Szenczi Molnár Albert · Széchenyi István · Széchy Mária · Széchényi Ferenc · Thurzó Imre · Thököly Imre · Tinódi Sebestyén · Weiss Mihály · Werbőczi István · Zay Ferenc · Zrínyi Miklós

Tartalomjegyzék 22 227 oldal