Méhészeti Közlöny 1891-1918

...

Az Erdélyrészi Méhész Egylet kéthetente megjelenő szaklapja volt.

"Adni fogunk azért a méhészet terén értékesíthető tudományos irányú czikkeket, a napi teendőkre nézve részletes utasításokat, figyelemmel kisérjük a bel- és külföldi irodalmat s tájékoztatni fogjuk t. olvasóinkat mindazon eseményekre nézve, melyek közgazdaságunknak eme mindinkább jelentékenyebbé leendő ágát fejlesztik; de különösen súlyt fektetünk a méztermények értékesítésének érvényesítésére."

(1891. 1 szám)

Tartalomjegyzék 2 852 oldal