Mikológiai Közlemények 1963-2013

...

A Mikológiai Közlemények – Clusiana a Magyar Mikológiai Társaság által kiadott magyar nyelvű mikológiai szakfolyóirat, amely címében emléket állít a jeles németalföldi tudós, Carolus Clusius (1526-1609) emlékének, aki először jelentetett meg tudományos gombaleírásokat Magyarország területéről. Clusius szellemében a lap ötvözi a hazai gombakutatások eredményeit és az európai tudományos színvonalat. A folyóirat célja egyrészt az, hogy lehetőséget adjon az elsősorban magyar vonatkozású, mikológiai témájú tudományos dolgozatok magyar nyelven (angol összefoglalóval), illetve angol nyelven (magyar összefoglalóval) történő megjelenésére, másrészt, hogy fórumot teremtsen a Magyar Mikológiai Társaság működésével kapcsolatos és a hazai gombászokat érdeklő közérdekű információk közlésére. Indokolt kivételektől eltekintve csak eredeti, máshol nem közölt anyagokat jelentet meg.

Tartalomjegyzék 10 133 oldal