Mohács és Vidéke 1882-1917

...

Vasárnaponként megjelenő társadalmi hetilap volt.
"Lapunk azért a magán érdekek teljes kizárásával nyitva álland minden oly eszmének és véleménynek, mely közös érdekeink elömozditására céloz; minden oly közérdekű, ismeretterjosztő és hazafias közleménynek, mely a hasznosat, szépet és jót ápolni és terjeszteni hivatva van." (1882. 1. szám)

Tartalomjegyzék 11 052 oldal