Népnevelők Kalauza - Kalauz 1864-1868

...

Kéthetente megjelenő szakközlöny a kerületi tanfelügyelők, igazgatók, hitelemzők, néptanodai oktatók, nevelők, magántanítók, tanítójelöltek, községi iskolagondnokok, városi és falusi elöljárók, szülők és a nevelés és elemi tanügy összes barátai számára.

Tartalomjegyzék 2 221 oldal