Éremtani lapok 1990-2016

Az Éremtani lapok c. időszaki kiadvány a numizmatika szerelmeseinek egyedülálló információs fóruma. »Bizalmam az ősi erényben« mottóval kiadja a kezdetektől mindmáig Szilágyi Mihály és Dr.Zombori Lajos. „Felgyorsult világunkban, a nehezedő mindennapok sodrában egyre kevesebb idő marad olyan hasznos ismeretek beszerzésére, melyek létfontosságúak minden numizmatikai anyagot gyűjtő számára. A bizonytalan gazdasági helyzet egyenes következményeként a különböző kiadványok rendszertelenül és egyre ritkábban jelennek meg. A közölt információk a hosszú nyomdai átfutási idő miatt nemegyszer elveszítik időszerűségüket. Ebben a helyzetben valamennyien érezzük egy olyan kapocs szükségességét, mely összeköt bennünket és tájékoztat a numizmatikai világ eseményeiről, híreiről. E hiányt pótolandó határoztuk el ennek a kiadványnak a megindítását, melyet kéthavonta kívánunk eljuttatni minden numizmatika iránt érdeklődő asztalára. Terveink között szerepel a szűkén vett hírek közlésén tül teljes tanulmányok és cikkek, továbbá elhangzott előadások közlése is. így például a Magyar Numizmatikai Társulat illetve a Keszthelyi Nyári Egyetem nagyobb érdeklődést kiváltó előadásainak szerkesztett változatatit kívánjuk kiadni. Az utolsó 100-150 év numizmatikai kiadványait felhasználva tervezzük olyan alapvetően fontos tanulmányok fordítását és közlését, melyek kiemelkedöek, de ma már elérhetetlenek a gyűjtök szélesebb rétegei számára. Természetesen szerkesztőségünk nyitva áll olvasóink javaslatai előtt és várjuk visszajelzéseiket, hogy milyen irányban kívánják tevékenységünk kiterjesztését. Levelezési rovatunk készséggel áll olvasóink rendelkezésére bármilyen numizmatikai szakkérdésben és a nagyobb érdeklődésre számot tartó problémákat a téma neves hazai és külföldi szakértőinek bevonásával lapunk hasábjain válaszoljuk meg. Mivel a gyűjtemények fejlesztése nem csekély anyagi áldozatot kiván gyűjtőinktől, különös gondot kivánunk fordítani a különböző piaci helyzetek, trendek, előrejelzések és árak bemutatására, ezzel szeretnénk megkímélni olvasóinkat az esetleges információhiányból eredő anyagi veszteségektől. A Magyar Eremgyüjtök Egyesülete által szervezett éremcsere közvetítések az ismert okok miatt megritkultak, ami elsősorban a vidéken élő gyűjtőket sújtja, miután sem anyaghoz, sem árakhoz nem tudnak hozzájutni. E helyzeten szeretnénk segíteni éremhirdetések illetve hiánylisták közlésével. A diszkréció legszigorúbb betartásával szeretnénk mind bizományi értékesítéssel mind cserepartnerek összehozásával elösegiteni, hogy minden anyag a lehető legegyszerűbb úton kerüljön gyűjtőjéhez.”

Terjedelem: 5 ezer oldal

Tartalomjegyzék