Éremtani lapok 1990-2016

...

Az Éremtani lapok c. időszaki kiadvány a numizmatika szerelmeseinek egyedülálló információs fóruma. »Bizalmam az ősi erényben« mottóval kiadja a kezdetektől mindmáig Szilágyi Mihály és Dr.Zombori Lajos.„Felgyorsult világunkban, a nehezedő mindennapok sodrában egyre kevesebb idő marad olyan hasznos ismeretek beszerzésére, melyek létfontosságúak minden numizmatikai anyagot gyűjtő számára. A bizonytalan gazdasági helyzet egyenes következményeként a különböző kiadványok rendszertelenül és egyre ritkábban jelennek meg. A közölt információk a hosszú nyomdai átfutási idő miatt nemegyszer elveszítik időszerűségüket.Ebben a helyzetben valamennyien érezzük egy olyan kapocs szükségességét, mely összeköt bennünket és tájékoztat a numizmatikai világ eseményeiről, híreiről.E hiányt pótolandó határoztuk el ennek a kiadványnak a megindítását, melyet kéthavonta kívánunk eljuttatni minden numizmatika iránt érdeklődő asztalára.Terveink között szerepel a szűkén vett hírek közlésén tül teljes tanulmányok és cikkek, továbbá elhangzott előadások közlése is. így például a Magyar Numizmatikai Társulat illetve a Keszthelyi Nyári Egyetem nagyobb érdeklődést kiváltó előadásainak szerkesztett változatatit kívánjuk kiadni.Az utolsó 100-150 év numizmatikai kiadványait felhasználva tervezzük olyan alapvetően fontos tanulmányok fordítását és közlését, melyek kiemelkedöek, de ma már elérhetetlenek a gyűjtök szélesebb rétegei számára.Természetesen szerkesztőségünk nyitva áll olvasóink javaslatai előtt és várjuk visszajelzéseiket, hogy milyen irányban kívánják tevékenységünk kiterjesztését.Levelezési rovatunk készséggel áll olvasóink rendelkezésére bármilyen numizmatikai szakkérdésben és a nagyobb érdeklődésre számot tartó problémákat a téma neves hazai és külföldi szakértőinek bevonásával lapunk hasábjain válaszoljuk meg.Mivel a gyűjtemények fejlesztése nem csekély anyagi áldozatot kiván gyűjtőinktől, különös gondot kivánunk fordítani a különböző piaci helyzetek, trendek, előrejelzések és árak bemutatására, ezzel szeretnénk megkímélni olvasóinkat az esetleges információhiányból eredő anyagi veszteségektől.A Magyar Eremgyüjtök Egyesülete által szervezett éremcsere közvetítések az ismert okok miatt megritkultak, ami elsősorban a vidéken élő gyűjtőket sújtja, miután sem anyaghoz, sem árakhoz nem tudnak hozzájutni. E helyzeten szeretnénk segíteni éremhirdetések illetve hiánylisták közlésével. A diszkréció legszigorúbb betartásával szeretnénk mind bizományi értékesítéssel mind cserepartnerek összehozásával elösegiteni, hogy minden anyag a lehető legegyszerűbb úton kerüljön gyűjtőjéhez.”

Tartalomjegyzék 4 542 oldal