Parnaszszusi időtöltések 1793-1793

...

Az 1790 és 1796 között született Parnasszusi időtöltés című sorozat írója, kiadója az első magyar ásványtani munka szerzőjeként híressé vált Benkő Ferenc volt.„A’ magyar kis aszszonyoknak, és a’ szépnem olvasást szerető több más szüzeinek, mint a' Parnassuson mulató musák jövendőbeli patronáinak, barátinak, mint a’ gazdaszszonykodás közben ottan ottan a’ könyvekben is gyönyörködő nimfáknak, egy kis időtöltésre valóval szabad légyen szolgálni. … Az erdéllyi musaknak Azok között az Enyedi Parnassuson igen szép számmal meg sereglett Méltoságos Gróf, Báró, Tekintetes, Nemes, kedves Urfiaknak, nagyob és kisseb Tanuloifjaknak, és Gyermekeknek, kedves Hazám jövendöbéli Reménységeinek, és Fijájinak, hasznokra és emlékezetekre.”Benkő természetrajzi tanulmányait a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban, majd református lelkésszé szentelése után a jénai és göttingeni egyetemen folytatta. Hazatérte után rövidesen meghívták Alma Materébe a természetrajz, földrajz és német nyelv tanárának; itt működött haláláig. Az ásványtan mellett a természetrajz többi ágát is művelte és tanította. Magyar Linneus című munkája, amelyben az állat- és növényvilágot ismertette Linné rendszere szerint, kéziratban maradt. Megjelent viszont Magyar Geográfia című földrajzi kézikönyve. Benkő Ferenc nagy érdeme, hogy magyar nyelven tanította a természetrajzot, bár akkoriban az oktatás nyelve a latin volt, valamint igyekezett tanítványai kezébe anyanyelvű tankönyveket adni.Az iskolai oktatáson kívül is mindent megtett a honismeret, a földrajzi és természetrajzi ismeretek terjesztése érdekében. Ezt a célt szolgálta a Parnasszusi időtöltés című munkája, amely évkönyvként jelent meg 1793 és 1800 között, 7 kötetben. Jelmondata ma is megszívlelendő lenne: „Mentül jobban esméri valaki a tulajdon hazáját, annál jobban tudgya azt mind szeretni, mind pedig más idegen földek felett betsülleni.”Változatos témák, szórakoztató és ismeretterjesztő írások jelentek meg a füzetekben, mint pl. az ókori görögök és rómaiak története, keleti utazók kalandos történetei, Tahiti felfedezése és Cook kapitány útja, erdélyi útirajz ásványtani, bányászati leírással, az enyedi kollégium története, leírása, gyűjteményei.

Tartalomjegyzék 875 oldal