Sokféle. Időszakosan megjelenő tudományos és ismeretterjesztő szemle 1791-1808

...

A „Sokféle - Időszakosan megjelenő tudományos és ismeretterjesztő szemle” 1791 és 1808 között, 12 kötetben jelent meg Sándor István író, bibliográfus szerkesztésében, Győrött, majd az utolsó négy darab már Bécsben nyomattatott. Sándor István egy személyben volt a Sokféle szerkesztője és írója, akinek széles érdeklődési köre az írások tartalmát tekintve is szembetűnő. Az anekdotikus érdekességek mellett irodalmi, nyelvészeti, természettudományi, történeti, könyvtörténeti és művészettörténeti írások egyaránt szerepeltek a kötetekben. Kezdetben inkább „vegyes tartalmú, enciklopédikus jellegű, ismeretterjesztő célú” írásokat közölt, később komoly nyelvtudományi, nyelvészeti közleményei jelentek meg. Egyaránt foglalkozott nyelvhelyességgel, szófejtéssel, jövevényszavak eredetével, nyelvújítással is. Természettudományos és technikatörténeti, régészeti, numizmatikai, történelmi és művészettörténeti, nyelvtudományi, bibliográfiai témájú írásokat is közölt, a Sokféle kisebb-nagyobb írásai között rendszeresen olvashatók könyvészeti apróságok is.

Tartalomjegyzék 2 724 oldal