Szociálpolitikai értesítő 1983-1995

...

A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézet Társadalompolitikai Osztálya, később az MTA Szociológiai Intézete kiadásában 1983 és 1995 között megjelent 25 kötetnyi Szociálpolitikai értesítő a tudományterület magyarországi és nemzetközi tapasztalatairól, legújabb kutatásairól számol be színvonalas szakcikkek formájában.
„A Szociálpolitikai Értesítő sorozat elé. A most induló kiadványsorozat célja, hogy a szociálpolitikai koncepcióval, valamint a szociálpolitika irányítási és szervezetrendszerével kapcsolatos munkálatok során készült tanulmányokat a széles szakmai közvélemény számára is hozzáférhetővé tegye.A sorozatban a leglényegesebbnek vélt nézőpontokat, illetve tájékozódást nyújtó tanulmányokat - többnyire rövidített formában - tesszük közzé.A sorozat keretében előreláthatóan a következő fő témacsoportokat kívánjuk egy-egy önálló kiadványban megjelentetni:Nemzetközi áttekintés; A szociálpolitika szervezet- és irányítási rendszerének kritikai elemzése; Fejezetek a magyar szociálpolitika történetéből; Koncepciók és ellenkoncepciók; A szociális gondolkodásról; Szociálpolitika a tanácsoknál; A vállalati szociálpolitika elméleti és gyakorlati kérdései; Egyesülések, szövetségek, társadalmi részvétel; Rehabilitáció-habilitáció; Gyermek- és ifjúságvédelem; Nők és a szociálpolitika; Időskorúak és a szociális felnőttvédelem; A lakáskérdés és a szociálpolitika; Hátrányos helyzetű rétegek, szegénység; Családpolitika-családgondozás; Szociálpolitika és egészségügyi ellátás; Szociálpolitika és a művelődési-oktatási rendszer; Szociálpolitika és gazdaságpolitika.A beérkezett tanulmányok jellege, szakmai színvonala a dolog természetéből következően nem egyenletes. Elképzelésünk szerint a sorozat kiadása egyik célként éppen a különféle szociálpolitikai műhelyek és felfogások bemutatásával segíti a sokoldalúbb helyzetismeret megszerzését.A sorozat nemcsak az eltérő álláspontok jobb megértését, de a nézetek tisztázását és a közös nyelven való beszélés kialakulását is elősegítheti.”

Tartalomjegyzék 8 142 oldal