Társadalomtudományi Közlemények 1972-1991

A Társadalomtudományi Közlemények a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Társadalomtudományi Intézetének folyóirata volt. Mint az MSZMP KB tudományos intézete, elsődleges feladata az volt, hogy tudományos vizsgálataival segítse a pártkongresszusokon felvetett legfontosabb társadalmi, politikai problémák megválaszolását. A társadalomtudományok széles köréből (történelem, politikatudomány, szociológia, szociálpolitika, filozófia, közgazdaság, politikai gazdaságtan, ideológia, stb.) közölt tanulmányokat, vitaanyagokat, kutatási és konferencia beszámolókat, beszámolt az Intézeti életéről. „A Társadalomtudományi Közlemények – bár alapvető célja szerint tudományos műhelyfolyóirat – nemcsak azt tekinti feladatának, hogy a szűk szakmai közvéleményhez szóljon. Cikkeivel, közleményeivel hozzá kíván járulni a társadalomtudományi kérdések iránt érdeklődő olvasók igényeinek a kielégítéséhez is. Különösen fontos, hogy az egyetemi oktatók, hallgatók és a fiatal értelmiségiek mélyebben megismerkedjenek a fő társadalomtudományi folyamatokkal.” A rendszerváltás körüli évek változásai és az Intézet átalakulása miatt a folyóirat kiadása 1990-ben szünetelt, majd a huszadik, 1991-es évfolyam megjelentetésével befejeződött. Az utolsó kötet már az MTA Politikai Tudományok Intézetének folyóirataként látott napvilágot.

Terjedelem: 11 ezer oldal

megvásárlás az arcanum.hu oldalon

Tartalomjegyzék