Tájékoztató - Művelődésügyi-Oktatásügyi Minisztérium marxizmus-leninizmus okt. főoszt. kiadványa 1954-1989

OSZK link

Tartalomjegyzék 40 494 oldal