A Tenger 1911-1944

...

A Magyar Adria Egyesületet a tengeri hajózással és a tengerkutatással összefüggő problémák, valamint az Adria magyar vonatkozású történelmi kérdéseinek tanulmányozására alapította 1910-ben Gonda Béla.
„Az Egyesület célja:
1. A tengerrel és a tengerészettel kapcsolatos tudományos és gyakorlati kérdések iránt az általános érdeklődés fölkeltése, ébrentartása és fejlesztése.
2. Az adriai magyar tengeri uralom dicsőséges emlékeinek és történelmi hagyományainak, valamint hadi és kereskedelmi tengerészetünk múltjának ápolása és feltárása.
3. A tenger természeti viszonyainak tanulmányozása, az erre vonatkozóan külföldön végzett tadományos kutatások figyelemmel kisérése, azok egyes mozzanatainak és eredményeinek megismertetése, ezek kapcsán általában az oceánográfiai tudomány müvelése, Budapesten tengertani múzeum létesítése.
4. A magyar tengeri s azzal kapcsolatos folyami hajózás és tengerentúli összeköttetéseink nagy nemzeti érdekeinek előmozdítása.
5. A Duna—Fekete-tengeri összeköttetés forgalmi jelentőségének s Budapestnek, mint e forgalom gócpontjának propagálása.
6. A magyar tengerészek és hajósok bajtársi együttműködésének és érvényesülésének elősegítése.
7. A világtengerek hajózási viszonyai s a külföld kereskedelmi és haditengerészete, valamint a tengeri halászat és a vitorlás sport terén felmerülő közérdekű mozzanatok ismertetése.
8. A külföldi tudományos és hajózási intézményekkel állandó kapcsolat létesítése és fenntartása.
9. A tengeri utazások és a tengermelléki üdülés iránt az érdeklődés fölkeltése s az ezekre vonatkozó tájékoztatás.
10. A tengerre vonatkozó ismeretek terjesztése.”
Az Egyesület közlönye, A Tenger c. folyóirat népszerű, tudományos és társadalmi, tengerészeti és közgazdasági havi képes folyóirat volt, amely 34 esztendőn át szolgálta színvonalasan az Egyesület céljait.
Szerkesztői: Gonda Béla, Koch Nándor és Mladiáta János voltak.
Tudományos igényességű szakcikkei, műszaki tervezetei, érdekfeszítő útleírásai, beszámolói, a tengerek élővilágának ismertetése teszik lebilincselő olvasmánnyá ma is.

Tartalomjegyzék 7 439 oldal