Thalassa 1990-2010

THALASSA görögül tengert jelent. Angol és francia nyelven ez a címe Ferenczi Sándor egyik nevezetes írásának, a Katasztrófák a nemi működés fejlődésében című könyvének. A folyóirat címével Ferenczi klasszikus művére, s egyben az őstenger, a forrás, az anyaméh, a kezdet szimbolikájára kíván utalni.A Ferenczi Sándor Egyesület, ill. Erős Ferenc főszerkesztő által 1989-ben alapított, 1990 és 2010 között folyamatosan megjelenő Thalassa a huszadik század elejének ahhoz a hagyományához nyúl vissza, amelyben a pszichoanalízis a korabeli kultúrával, irodalommal, társadalomtudománnyal szoros összhangban hatott és fejlődött. A Thalassa ezt a hagyományt igyekezett feleleveníteni.A Thalassa az egyetlen magyar pszichoanalitikus folyóirat, amely azonban sokrétű szellemi igényt elégít ki.A Thalassa arra törekedett, hogy hírt adjon a pszichoanalízis történelmi múltjáról és jelen állapotáról, a szakterület hazai és külföldi tendenciáiról.A Thalassa interdiszciplináris folyóirat. Szerkesztői, akik maguk is különféle szakterületeket képviselnek, egyszersmind arra vállalkoztak, hogy a Thalassa a pszichoanalízis és a humán-, illetve társadalomtudományok kapcsolódási pontjait is bemutassa. A Thalassa független, nyitott, sokszínűséget tükröző folyóirat, amely nem tartozik egyetlen iskolához vagy irányzathoz sem.Szellemének, koncepciójának, szerkesztési elveinek folytatója ma az IMÁGÓ Budapest c. folyóirat.

Terjedelem: 7 798 oldal

Tartalomjegyzék

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999