134 találat - 3 377 összesen. (Mutassa mindet)

1848-49-es szabadságharc, Kossuth és az emigráció Könyvek
19-20. századi társadalomtörténet Könyvek
Acta Antiqua 1951-1995
Acta Archaeologica 1951-1995
Acta Historica 1951-1989
Acta Orientalia 1950-2000
Aero História 1987-1993
Aetas 1985-2019
A' magyar magyar - politikai és társadalmi szemle 1869-1870
Antaeus - A Régészeti Intézet közleményei 1958-2010
Antik Tanulmányok 1954-2004
Antiquitas Hungarica 1947-1949
Archaeologiai Értesítő 1868-2009
Archaeologiai Közlemények 1859-1899
Béke és szocializmus 1958-1989
Borsodi történelmi évkönyv Könyvek
Bulletin of the Csoma de Kőrös Symposium 1977-1988
Catastrum 2014-2019
Codices Hungarici Könyvek
Commentarii exegetici ad Scriptores Graecos et Romanos Könyvek
Communicationes Archaeologicae Hungariae Könyvek
A Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 1899-1899
Danubian historical studies 1987-1988
Deák Ferencz beszédei Könyvek
Deák Ferencz emlékezete Könyvek
Editiones criticae scriptorum Graecorum et Romanorum Könyvek
Egyetemes történeti tanulmányok Könyvek
Egyháztörténet 1943-1959
Életrajz Könyvek
Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére Könyvek
Az Érem 1922-2018
Éremtani lapok 1990-2016
Értekezések a történeti tudományok köréből 1867-1947
Etudes Historiques Hongroises 1990 publiées á l’occasion du XVIIe Congrés International des Sciences Historiques par le Comité National des Historiens Hongrois 1-7. 1990-1990
A Föld felfedezői és meghódítói Könyvek
Fons , Fons Könyvek 1994-2020
Háború-Krónika 1877-1878
A háborús felelősség - Diplomáciai és kortörténeti szemle 1928-1931
Hadi és más nevezetes történetek Könyvek
Hadtörténelmi Közlemények 1888-2018
Hazánk 1858-1860
Hazánk. Történelmi Közlöny 1884-1889
Historia 1928-1932
História 1978-2012
Historia Ecclesiastica 2010-2019
Hóman-Szekfű: Magyar történet Könyvek
Hon és Külföld 1841-1848
Honismeret 1972-2018
A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 1880-1913
Iparrégészeti és archeometriai tájékoztató 1983-1998

KBART: Könyvek, Folyóiratok