836 találat (0,263 másodperc)

Találatok

 • Gonda Béla szerk.: A Tenger 5. évfolyam 1915
  1. Éves tartalomjegyzék • A Dardanellák ostroma (113. oldal)
  [...] vonatkozó hézagos ismereteinket HADITENGERÉSZET A Dardanellák ostroma A német admiralitásnak Anglia ellen [...] az egyesült angol­francia flotta a Dardanellák bejárati erődeinek a bombázását már [...]
 • Világ, 1915. március (6. évfolyam, 60-90. szám)
  2. 1915-03-10 / 69. szám
  [...] március 10 9 Harc a Dardanellákért A Dardanellák ostroma nem nöl t arányai­ban A [...] bizzunk a megtámadható parto­kon A Dardanellák ostroma fölvetette á gö­rög kérdést de [...] legközelebbi jövő eseményénél Olaszországnak a Dardanellák ostroma által kihívott döntését lehet várni [...] hogy az entenlehoz csatlakozzék A Dardanellák ostroma mély ha­tást kelteti Görögországban a [...]
 • Pesti Napló, 1915. március (66. évfolyam, 60–90. szám)
  3. 1915-03-09 / 68. szám
  [...] akadt Konstantinápolyi jelentések szerint a Dar­danellák erődjeinek ostroma három óra hosszat tartott ezután [...] a Dardanellák bombázása Kudarc a Dardanelláknál Berlin március 8 A Wolff [...] tartozott Neve még ismeretlen A Dardanellák ostroma és a Balkán Bukarest március [...] köröket is élénken foglalkoztatja a Dardanellák ostroma Itt hovatovább az a véle­mény [...]
 • Világ, 1915. március (6. évfolyam, 60-90. szám)
  4. 1915-03-09 / 68. szám
  [...] Az a láz melyet a Dardanellák megtáma­dása a világháború ütőereibe vetett [...] védőmüvei és védőcsapatai ta­núsítottak A Dardanellák eddigi ostroma azt bizonyítja hegy a támadó [...] az olasz ambíciókat mint a Dardanellák ostroma Ez felszínre veti a kisázsiai [...] jel arra vall hogy a Dardanellák ostroma Olaszország ínyeimét is­mét a középtengeri [...]
 • Az Ujság, 1915. március (13. évfolyam, 60-90. szám)
  5. 1915-03-04 / 63. szám
  [...] nap után ismétli támadásait a Dardanellák külső erődjei ellen Tömérdek municziót [...] és figyelemreméltó tünet hogy a Dardanellák ostroma Olaszországban egyre fo­kozódó nyugtalanságot kelt [...] kezdeni az entente hatalmasságokkal A Dardanellák ostroma Berlin márczius 3 Athénből jelentik [...] szavak özönével a melyek a Dardanellákban működő flottának elért és még [...]
  6. 1915-03-14 / 73. szám
  [...] egyelőre nem kell elhinni A Dardanellák érődéi is csak erődök s [...] angol és fran­czia hadihajók a Dardanellákat de alig mond­ható hogy csak [...] Séd il Bahr erödön A Dardanellák sikertelen ostroma Konstantinápoly márczius 9 Megkésve érkezett [...] kikre pedig föltétlenül számítottak A Dar­danellák ostroma nem hiába a pénz­ügyminiszter ötlete
 • Tolnai Világlapja, 1916. január-március (16. évfolyam, 1–13. szám)
  7. 1916-01-09 / 1. szám
  [...] világháború egyik legvéresebb kalandja a Dardanellák ostroma I MLUUnrV Anglia erőszakolta a [...] az entente csapatok visszavonulnak a Dardanellákról Hiába ömlött a tenger vér [...] y Kz a kaland a Dardanellák ostroma halottakban és sebesültekben 200 000 [...] alibn nem hagyják XI Ä Dardanellák
 • Az Est, 1915. március (6. évfolyam, 60-90. szám)
  8. 1915-03-09 / 68. szám
  [...] és súlyos következményektől tartanak A Dardanellák eredménytelen bombázása Török hivatalos jelentés [...] nem szenvedtek kárt Megakadt a Dardanellák ostroma Pierre boti az ostromló hadseregben [...] megakadt Konstantiná­polyi jelentések szerint a Darda­nellák erődjeinek ostroma három óra hosszat tartott ezután [...] franciáK több sillert vártak a Dardanellákban Genf március 8 Az Est [...]
 • Szeged és Vidéke, 1915. március (14. évfolyam, 49-74. szám)
  9. 1915-03-08 / 55. szám
  [...] harcok Sikertelen francia támadások A Dardanellák ostroma A grodnói csata BUDAPEST március [...] grodno ossowieci front áttörésére Ossowiec ostroma BUDAPEST március 8 Saját tudósítónk [...] és angolok összes támadásai A Dardanellák ostromát nagy erővel folytatja az [...] sérülése miatt Legajab hireinh A Dardanellák ostroma BUDAPEST március 8 Saját tudósitónk [...]
 • Budapesti Hírlap, 1915. március-április (35. évfolyam, 60–119. szám)
  10. 1915-03-06 / 65. szám
  [...] lozsef 53 lozset 63 Ä Dardanellák Budapest márc 5 Néhány nap [...] átbillent a mérkőzés súlya a Dardanellákra Mi okozta ezt nehéz kitalálni [...] Lehet az is hogy a Dardanellák ostroma egyik megfélem íitő válasz akar [...] érdekessé a fejleményeket melyek a Dardanellák ostroma következtében várhatók Az északi harctérről [...]
 • Pesti Hírlap, 1915. március (37. évfolyam, 60-90. szám)
  11. 1915-03-14 / 73. szám
  [...] akinek erősebbek az idegei A Dardanellák ostromának katonai politikai s gazdasági [...] kompakt teste közibük ékelődött A Dardanellákon való átkelés ki­erőszakolása tehát azt [...] a tengeren akarta kiszélesíteni A Dardanellák ostroma tehát nem tisztán katgnai jellegű [...] épen ez mtitatja hogy a Dardanellák ostroma mennyire nem in­dult katonai feladatként [...]
 • Az Est, 1915. március (6. évfolyam, 60-90. szám)
  12. 1915-03-22 / 81. szám
  [...] éjszakai támadással pró­Franclaország és a Dardanellák ostroma Genf március Hl Az Esi [...] tekintélyét 15 ezer lövés a Dardanellákra Konstantinápolymárcius Hl Az ellenséges flotta [...] A török ágyuk siliere a Dardanelláknál Szüneté a szövetséges flotta ostroma Konstantinápoly március Hl Magyar Távirati [...] kétséget kizáróan megállapítottuk hogy a Dardanellákban lefolyt harcban a Bouvet francia
 • Pesti Hírlap, 1915. március (37. évfolyam, 60-90. szám)
  13. 1915-03-21 / 80. szám
  [...] van Február tizenkilencedikén kezdő­dött a Dardanellák ostroma és ma az ostrom ötödik [...] diplomácia eddig eltitkolt gondolata a Dardanelláknak angol kézbe kell kerül­nie Most [...] ellen való természetellenes összekovácsolt­sága A Dardanellák ostroma a világháború legizgalmasabb fejezete Ez [...] föltétlenül melléjük fognak állani a Dardanelláknál érte őket már eddig is [...]
 • Munkás, 1915 (18. évfolyam, 1-52. szám)
  14. 1915-09-19 / 38. szám
  [...] az ügy békés elintézésére A Dardanellák ostroma Az ánlánl köréből az el [...] feltünéstkeltő hir kell szárny­ra a Dardanellák ostromával kap­csolatban Arról voll ugyanis [...] nagyobb érővel látnak hozzá a Dardanellák forcirö zásához amely akcióra legalább [...] bizonyos hogy a szövet­ségesek a Dardanelláknál jelenleg igen rosszul állnak A [...]
 • Pesti Napló, 1915. március (66. évfolyam, 60–90. szám)
  15. 1915-03-28 / 87. szám
  [...] 1915 március 28 Törökország A Dardanellák ujabb ostroma Berlin március 27 A török [...] azokra a híresztelé­seire hogy a Dardanellák ostroma megboly­gatta az egész törők hadsereget [...] és 32 sebesült volt A Dardanelláknál nincs újság A Dardanellák parancsnoka az ostromróB Konstantinápoly március 26 Dsevad bey a Dardanellák parancsnoka a török hadsereg jelenlegi [...]
  16. 1915-03-11 / 70. szám
  [...] hevesség­gel és makacssággal folytatja a Dardanellák ostromát Az ostrom eddig egyáltalában [...] teszi közé amely szerint a Dardanellákat ostromló angol hadihajók közül a [...] az angol köz­véleményt hogy a Dardanellák ostroma nehéz mert nagy veszedelmeket rejt [...] erős megszálló hadtestnek kell a Dardanellákon utat nyitnia De ez sem [...]
 • Az Ujság, 1915. március (13. évfolyam, 60-90. szám)
  17. 1915-03-22 / 81. szám
  [...] ellenség nem intézett támadást a Dardanellák ellen Francziaország és a Dardanellák ostroma Genf márczius 21 A franczia [...] tekintélyét 15 030 lövés a Dardanellákra Konstantinápoly márczius 21 Az ellensé­ges [...] In­flexible pánezélos czirkálón mely a Dardanel­lák ostroma közben megsérült 12 ő főre [...]
 • Pesti Hírlap, 1915. április (37. évfolyam, 91-119. szám)
  18. 1915-04-01 / 91. szám
  [...] Mail jelenti Athénból hogy a Dardanellák ellen irányuló végleges táma­dást elhalasztották [...] A franciák kijelentet­ték hogy a Dardanellákat mindenesetre for­szirozottan fogják támadni Ez [...] flotta délben visszavonv lt A Dardanellák ostroma Berlin márc 31 Tenedosból jelentik [...] róla győződve hogy amennyiben a Darda­nellák ostroma eredménynyel járna ez a lei [...]
 • Az Est, 1915. március (6. évfolyam, 60-90. szám)
  19. 1915-03-19 / 78. szám
  [...] a terjesztést megakadályozza Szünetel a Dardanellák ostroma Az Amethyst pusztulása a Dardanellákban Rotterdam március 18 Az Est [...] hadihajó fedezett szombaton befutott a Darda­nellák első legszélesebb részébe és egészen [...] Wolff ügynökség levelezője je­lenti a Dardanellákból A Csanak Kaié és Kilit [...] an­gol halászhajó a mely a Dardanel­lák bejáratánál aknakereséssel fog­lalkozott aknába ütközött [...]
 • Szeged és Vidéke, 1915. március (14. évfolyam, 49-74. szám)
  20. 1915-03-20 / 66. szám
  [...] támadások a Champagne ban A Dardanellák ostroma Saját tudóaitónktól Heves küz­delem folyt [...] török jelentés mutatja hogy a Dardanellák ostroma nemcsak szánalmas kudarc hanem egyúttal [...] el a harc színteréről A Dardanelláknál minden csendes BUDAPEST március 20 [...] nagykövet miután meghivásra megtekintette a Dardanellákat a török védőmüvek sértetlenségét megállapította [...]