2. oldal, 913 találat (0,030 másodperc)
 • Beszélő Összkiadás, 1987-1989 (21-27. szám)
  21. 1988 / 3. (25.) szám • Térségünk • Demszky Gábor: Kis magyar helytörténet (540. oldal)
  [...] igazgatója a következőket igazolhatom Kecskési Tollas Tibor 1945 és 1946 évi mű­ködéséről [...] Az akcó vezetői voltak Kecskési Tollas Tibor az új demokratikus hadsereg leigazolt [...] az ellenállási mozgalomból ismertem Kecskési Tollas Tiborral ott Bcregben ismerkedtem meg Igyekeztek [...] magyar miniszterelnök igazo­lom hogy Kecskési Tollas Tibort 1945 és 1946 esztendők­ből ismerem [...]
 • Chicago és környéke, 1983 (1-53. szám)
  22. 1983-11-19 / 47. szám
  [...] dán válogatott elől Clevelandi Krónika Tollas Tibor irodalmi estje A Chicago 1983 [...] est rendező­sége A megemlékezés­re pedig Tollas Tibort a Nemzetőr főszerkesz­tőjét írót költőt [...] fi­ával akarja jóvátétetni Beszélt még Tollas Ti­bor Illyés Gyuláról akit a mai [...] A közönség tomboló tetszésnyilvá­nítással fogadta Tol­las Tibor előadását Leánya Csilla szé­kely és [...]
 • Új Magyarország, 1991. május (1. évfolyam, 5-30. szám)
  23. 1991-05-30 / 29. szám
  [...] legnagyobb talán a Mün­chenben élő Tollas Tibor volt A leg­nehezebb sorsú emberek [...] ajándékként érkezett a gyötrelmes világba Tollas Tibor El­ső versei a harmincas évek [...] legjelentősebb fáklyavivője A ne­gyedszázados évfordulón Tollas Ti­bor így emlékezett vissza a tenger­nyi [...] át a rá­galmak áradatát zúdította Tollas Ti­borra és a Nemzetőrre Az újság [...]
 • Népszabadság, 1989. március (47. évfolyam, 51-76. szám)
  24. 1989-03-04 / 54. szám
  [...] az út kerül 2 A Tollas Tiborról szóló záradék abba ia képbe [...] vendégei voltunk ahogy vendég volt Tollas Tibor és a nyugati magyar emigráció [...] a Nemzet­őrrel és főszerkesztőjével Kecskési Tollas Tiborral kap­csolatos passzusait illeti meg­lepetéssel s [...] elrugaszkodik a valóság szintjétől A Tollas Ti­borról szóló záradék az eredeti tudósításban [...]
 • Képes 7, 1990. augusztus-december (5. évfolyam, 31-52. szám)
  25. 1990-09-08 / 36. szám
  [...] 14 Márkus László szemüvegben és Tollas Tibor Esztergár Károly amerikai magyar fotós feltűzi Tollas Tibornak a köztársaság címerét gyönyörű s [...] három négy hónapomba került mutatja Tollas Tibor az egyik oldalt Ceruzacsonkkal ritkábban [...] most ki kéne ásni őket Tollas Tibor toporog nézi talpa alatt a [...]
 • Űj Magyarország, 1995. december (5. évfolyam, 282-305. szám)
  26. 1995-12-09 / 289. szám
  [...] megjelen­tetni Am addigra a szerkesztő Tollas Tibor elérte hogy 1956 de­cemberében napvilágot [...] az anya­giak előteremtéséről később elsősor­ban Tollas Tibor népszerűsége segí­tette hozzá a lapot [...] és ugyanebben a szállodában fűtő tollas Tibor volt csendőrfőhadnagy aki ki­lenc esztendőt [...] alapítója véletlenül találkozott Adonyi la­kásán Tollas Tiborral Szóba ke­rült az újság indításának [...]
 • Új Magyarország, 1994. szeptember (4. évfolyam, 204-229. szám)
  27. 1994-09-17 / 218. szám
  [...] Bécs 1957 antoló gia szerkesztője Tollas Tibor visszaem lékezéséből idézünk rövid fejezetet [...] New York 1966 A szerkesztő Tollas Tibor ebben az antológiában közölt versével [...] az akkor már öt kötetes Tollas Tibort nemegyszer szél­sőséges hangon tónusban támadt [...] napot S bebádogoztak minden ablakot Tollas Tibor 1920 december 21 én született [...]
 • Californiai Magyarság, 1984. január-december (61-63. évfolyam, 1-50. szám)
  28. 1984-10-05 / 38. szám
  [...] a Szent István Egy háznál Tollas Tibor előadása az Első Magyar Evangélikus [...] Október 13 Szabadságharcos Emlékünne­pély Montereyben Tollas Tibor­ral Kreutzer Dezső előadása a San [...] 14 Szabadságharcos Emlékünne­pély San Franciscóban Tollas Ti­borral Őszi Bazár az Első Magyar [...] Emlékünne­pély San Diegoban Ünnepi szó­nok Tollas Tibor Táncház a Los Angeles i [...]
 • Napi Magyarország, 1998. április (2. évfolyam, 77-101. szám)
  29. 1998-04-06 / 81. szám
  [...] Vil f Un memóriám Kecskési Tollas Tibor Az előzményekről és a körül­ményekről [...] már­cius 4 i számában közölte Tollas Tibor rövid életrajzát illetve részleteket az [...] a bizo­nyítékok köréből Perbefogásának történetét Tollas Tibor elmondta Demszky Gábornak 1988 ban [...] BÖK III 539 1 Részlet Tollas Tibor önélet­rajzából A kiszabott 10 év [...]
 • Chicago és Környéke, 1984 (1-52. szám)
  30. 1984-01-14 / 2. szám
  2 oldal Tollas Tibor neve a Kongresszusi Naplóban A [...] városunkban nagysikerű előadó kör­úton járó Tollas Tibor költőt a Nemzetőr ki­tűnő szerkesztőjét [...] jelenetet azután november 17 én Tollas Tibor nevének az emlí­tésével S 16716 [...] alkalommal vett részt előadásán és Tol­las Tibor mindig tudott újat nyújtani hallgató­inak [...]
 • Magyar Nemzet, 1997. augusztus (60. évfolyam, 178-202. szám)
  31. 1997-08-30 / 202. szám
  [...] cégek o á In memóriám Tollas Tibor Csöndben hozták haza földi maradványait [...] találkozó amely a nemrég elhunyt Tollas Tibor emléke előtt tiszte­leg Kossuth Lajos [...] akár a költő lapszerkesztő forra­dalmár Tollas Tibor is írhatta volna őket száz [...] megírják elmondhatják rólunk hogy ellenálltunk Tollas Tiborról többet is elmond­hatnának A börtönévei [...]
 • Új Magyarország, 1992. június (2. évfolyam, 128-153. szám)
  32. 1992-06-01 / 128. szám
  [...] Bem téri székházban A meghirdetett Tollas Tibor Lezsák Sándor est vá­ratlanul jelentős [...] a vendégeket a Münchenben élő Tollas Tibor költőt a Magyar Sza­badságharcos írók [...] portugál nyelven a német kiadás Tollas Tibor nevéhez fűződik Daru vári Imre [...] ban agyonlőtték a Kálvin téren Tol­las Tibornak sokat jelentett az a bizonyos [...]
 • Chicago és Környéke, 1984 (1-52. szám)
  33. 1984-05-12 / 19. szám
  [...] szabadságot Éppen ezt fejez­te ki Tollas Tibor Végvár a Templom c verse [...] megemlékezést Az Egyesült Államokban látogató Tollas Tibor volt az ünnepi szónok aki [...] Szent Imre ünnepét előkészítő novenában Tollas Tibor irodalmi matinéja November 6 án [...] reggelit követő aranyjubileumi műsor keretében Tollas Tibor volt a vendégünk Forgószélben c [...]
 • Nyelvünk és Kultúránk - az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének tájékoztatója, 84. szám (1992)
  34. Olvasónapló (106. oldal)
  Forgószélben In Wirlwind Tollas Tibor válogalott verset Chicago 1990 A [...] a Borsod megyei Nagybarcán szüle­tett Tollas Tibor legszebb verseivel és az 1901 [...] elhunyt Ladányi Imre orvosprofesszor grafikáival Tollas Tibor e verseiben a börtönben kifinomult [...]
 • Californiai Magyarság, 1984. január-december (61-63. évfolyam, 1-50. szám)
  35. 1984-09-28 / 37. szám
  [...] hirdetésben TÁRSADALMI ESEMÉNYEK Szeptember 30 Tollas Tibor előadása a Magyar Bibliai Gyülekezetnél [...] a Szent István Egy háznál Tollas Tibor előadása az Első Magyar Evangélikus [...] Október 13 Szabadságharcos Emlékünne­pély Montereyben Tollas Tibor­ral Kreutzer Dezső előadása a San [...] 14 Szabadságharcos Emlékünne­pély San Franciscóban Tollas Ti­borral Őszi Bazár az Első Magyar [...]
 • Új Magyarország, 1997. július (7. évfolyam, 151-177. szám)
  36. 1997-07-25 / 172. szám
  [...] érdeklődők Bebádogoztak minden ablakot BÚCSÚ Tollas Tibortól Eltemették szülőföldjén szűk családi körben [...] 19 én Münchenben elhunyt Kecskést Tollas Tibort A költő szép halálért imádkozott [...] a csatát ő nyerte meg Tollas Tibor lelke mélyéig köl­tő volt nem [...] letartóztatták és tízévi börtönre ítélték Tollas Tibor a rabságban érett költővé a [...]
 • Magyar Nemzet, 1997. július (60. évfolyam, 151-177. szám)
  37. 1997-07-21 / 168. szám
  [...] éves korában München­ben elhunyt Kecskési Tollas Tibor a Nemzetőr című emigráns havilap [...] ő fogadta a kiadó meglepetését Tollas Tibor 1920 december 21 én született [...] refor­mátus zsoltárfordító Gelejti Zsuzsanna le­származottja Tollas Tibort 1941 ben avat­ták a Ludovika [...] című kötetéről lí­rájáról a Nemzetőrben Tollas Tibor olyan lírikus ki elmondhatja magáról [...]
 • Képes 7, 1990. augusztus-december (5. évfolyam, 31-52. szám)
  38. 1990-09-08 / 36. szám
  [...] a jelöltállítás a helyhatósági választásokra Tollas Tibor ZELEI MIKLÓS FAVICS PÉTER NAPJA [...] közt Kárpáti Kamii Márkus Lás Tollas Tibor és Tóth Bálintján egy oszfc [...] börtönben az ötvenes évek elej Tollas Tibor a Münchenben megjelc Nemzetőr főszerkesztője [...]
 • Chicago és környéke, 1983 (1-53. szám)
  39. 1983-10-15 / 42. szám
  [...] Vendéglő tulajdonosa Bocskay T József TOLLAS TIBOR Forgószélben ítélő idők forgószelében halottak [...] követően Az ünnepély dísz szónoka TOLLAS TIBOR ÍRÓ ÉS KÖLTŐ Münchenből A [...] Szabadság harcosok megemlékezése ünnepi szónok Tollas Tibor Október 30 vasárnap Szentségimádás és [...] 6 vasárnap Az oltáregyleti regge­lin Tollas Tibor irodalmi matiné­ja Utána válogatott verseinek [...]
 • Californiai Magyarság, 1984. január-december (61-63. évfolyam, 1-50. szám)
  40. 1984-10-12 / 39. szám
  [...] Október 13 Szabadságharcos Emlékünne­pély Montereyben Tollas Tibor­ral Kreutzer Dezső előadása a San [...] 14 Szabadságharcos Emlékünne­pély San Franciscóban Tollas Ti­borral Őszi Bazár az Első Magyar [...] Emlékünne­pély San Diegoban Ünnepi szó­nok Tollas Tibor Táncház a Los Angeles i [...] Emlék bankett a Magyar Ház­ban Tollas Tibor jelenlétével Október 26 Fényes Mária [...]