1 388 találat (0,059 másodperc)
 • Kapu, 1997. október (10. évfolyam, 10. szám)
  1. VILÁGSZERTE • Búcsú Tollas Tibortól (54. oldal)
  54 VILÁGSZERTE Búcsú Tollas Tibortól Nehezen találunk szavakat hogy méltóan [...] meg reménykedtünk a csodában hogy Tollas Tibor felépül Ennek voltak néha jelei [...] mertünk ennek lehetőségéről olvasóinknak beszámolni Tollas Tiborról nálunk méltóbban fognak majd megemlékezni [...] 1956 csodálatos forradalmában így lett Tollas Tibor nemcsak 1956 költője de 1956 [...]
 • Katolikus Szemle 35. (1983, Róma)
  2. 3. szám • ESZMÉK ÉS MŰVEK • Lökkös Antal: Ítélő idők (Tollas Tibor) (296. oldal)
  ÍTÉLŐ IDŐK TOLLAS TIBOR Forgószélben Válogatott versek München Nem­zetőr [...] kötetre tudnak követni köl­tői pályákat Tollas Tibor Forgószélben című gyűjteménye is sok [...] szolgá­latába állított ihlet címkéjét úgy Tollas Tibort is élete végéig fog­ják kísérteni [...]
  3. 3. szám • Tollas Tibor: Forgószélben (vers) (284. oldal)
  [...] álláspontjukból engedni 49 folyt köv TOLLAS TIBOR FORGÓSZÉLBEN ítélő idők forgószelében halottak [...]
 • Katolikus Szemle 40. (1988, Róma)
  4. 3. szám • ESZMÉK ÉS MŰVEK • Vásárhelyi Vera: Vissza a mélyből (Tollas Tibor) (283. oldal)
  [...] JÁKLI ISTVÁN VISSZA A MÉLYBŐL TOLLAS TIBOR Varázskör Nemzetőr 1988 Versek A [...]
 • Szegedi Napló, 1991. április (2. évfolyam 76-100. szám)
  5. 1991-04-20 / 92. szám
  3 Tollas Tibor versei Föltámadunk Pa tísalm álomból [...] 1987 április Bebádogozíak minden ablakot Tollas Tibor költő a nemzeti emigrá­ció markáns [...] József szer­kesztette Tiszatáj évfolyamait így Tol­las Tibor személyes bemutatkozása jól talál az [...] Hugo Ibsen és Heine verseivel Tollas Tibort 1941 ben Budapesten avatják hadnaggyá [...]
 • Délvilág, 1991. április (48. évfolyam, 76-100. szám)
  6. 1991-04-20 / 92. szám
  Tollas Tibor versei Föltámadunk Pajtásaim álomból keljetek [...] München 1987 április minden ablakot Tollas Tibor költő a nemzeti emigrá­ció markáns [...] József szer­kesztette Tiszatáj évfolyamait így Tol­las Tibor személyes bemutatkozása jól talál az [...] Hugo Ibsen és Heine verseivel Tollas Tibort 1941 ben Budapesten avatják hadnaggyá [...]
 • Californiai Magyarság, 1984. január-december (61-63. évfolyam, 1-50. szám)
  7. 1984-09-21 / 36. szám
  [...] A LÉLEK NEM ALSZIK KI TOLLAS TIBOR LOS ANGELESBEN A szétszórt magyar [...] nemzeti emigrá­ció összetartása felfrissül ha Tol­las Tibor a tábortüzek mellé ér­kezik [...] szim­patikus házaspár örömmel üd­vözölte Tollas Tibort akit régen ismernek mert évekkel [...] délután Bús Istvánék ren­deznek Tollas Tibor számára ott­honukban garden partit TOLLAS TIBOR legköze­lebbi előadását szeptember 23 [...]
 • Napló, 1996. március ( 52. évfolyam, 52-76. szám)
  8. 1996-03-09 / 59. szám
  [...] 9 SZOMBAT MAGAZIN NAPLÓ 7 Tollas Tibor versei A költő Latinovits Zoltán [...] Ödön Az emigráns hazalátogat Portréfilm Tollas Tibor költőről lapszerkesztőről könyvkiadóról Tollas Tibor költőről a Nem­zetőr című emigráns [...] a XX századi arcképek sorozat­ban Tollas Tibor veszprémi ol­vasóival 1993 márciusában ta­lálkozott [...]
 • Chicago és Környéke, 1984 (1-52. szám)
  9. 1984-01-07 / 1. szám
  [...] fejeztem be nyílt levelemet melyet Tollas Tibornak írtam észak amerikai előadás sorozata [...] révén meg­ismerte a forgószélben szó Tollas Tibor által kí­vánt jelentését A költemények [...] Erdély­­országba vitte a hallgatóságot Ezután Tollas Ti­bor börtön verseiből adott elő Az [...] Politikai Foglyok Szövet­sége látta vendégül Tollas Tibort Bocskay József elnök a költő [...]
 • Kapu, 1995. február (8. évfolyam, 2. szám)
  10. VILÁGSZERTE - KISEBBSÉGBEN • Bíró József: Csendkutatás (83. oldal)
  [...] hogy vannak akik ma is Tollas Tibor múlt­jába mártogatják tollúkat összehor­danak minden [...] a rágalmak­tól és hazugságoktól megkülönböz­tetni Tollas Tibor valóban fiatal csendőrtiszt volt 1945 [...] ezeregy helyen jelen­tették fel Nyugaton Tollas Tibort de vádjaikat képtelenek voltak doku­mentálni [...] Világszövetsé­gére akik a hatvanas években Tol­las Tibort elítélték Kérem ez a Vi­lágszövetség [...]
 • Magyar Nemzet, 1993. február (56. évfolyam, 26-49. szám)
  11. 1993-02-08 / 32. szám
  [...] Be­­bádogoztak minden ablakot E sorok Tollas Tibor egyik legismertebb köl­teményéből valók A [...] elteltével látogatott először haza Magyarországra Tollas Tiborról a Gulyás fivérek Gulyás Gyula [...] majd tájé­koztatták Nagy Ferenc miniszterel­nököt Tollas Tibort azzal a vakmerő feladattal bízták [...] amikor sok év elteltével hazalátogatott Tollas Tibornak rendkívül szenvedélyes éle­te volt A [...]
 • Napló, 1993. március ( 49. évfolyam, 50-74. szám)
  12. 1993-03-13 / 61. szám
  [...] má­sik Imádkozzunk A két férfi Tollas Tibor a nyugati magyar emigráció zász­lóvivő [...] elől sok százez­ren menekültek Nyugatra Tollas Tibor akinek család­jában elevenen élt még [...] MÓZES IMÁJA Nagy Alajos balról Tollas Tibor középütt és e sorok írója [...] Hei­ne híres sorait idézi fel Tollas Tibor egykori emlékeit ame­lyeket a magyar [...]
 • Kurír - esti kiadás, 1991. május (3. évfolyam, 84-105. szám)
  13. 1991-05-30 / 104. szám
  [...] ott áll Tessék tagjai köztük Tollas Tibor és Kocsis Gábor hazai börtönökben [...] írni és írásaikat kéziratban terjeszteni Tollas Tibor ügyszeretete és fáradhatatlan munkabírása következtében [...] szembeni értet­lenség és türelmetlenség jelentkezett Tollas Ti­bornak az óhazától való teljes elzárkózása [...] ott e reprezentatív esten kérdéseit Tollas Tiborról szóló ismereteit a Kurír hasábjain [...]
 • Californiai Magyarság, 1986. január-december (63-65. évfolyam, 1-50. szám)
  14. 1986-09-19 / 36. szám
  [...] KUPA ÉVA 1986 szeptember 13 TOLLAS TIBOR Amerikába érkezett Alig három évvel [...] pedig úgy érezték hogy a Tollas Ti­bor személyében és költészeté­ben megtestesülő szabadsághar­cos [...] lesz­nek akik Amerikában születtek és Tollas Tibort talán csak hír­ből ismerik Ezzel [...] élmény lesz a Széchenyi Tea Tol­las Tiborral Talán az utolsó Amerikai körútja [...]
 • Népszabadság, 1998. április (56. évfolyam, 77-101. szám)
  15. 1998-04-03 / 79. szám
  [...] soká egészségben Csala Károly Kecskési Tollas Tibor emléke Kecskési Tollas Tibor tavaly júli­usban bekövetkezett halála lezár­ta [...] már­cius 4 i számában közölte Tollas Tibor rövid életrajzát illetve részleteket az [...] bizo­nyítékok köréből Perbe fogásának történetét Tollas Tibor elmondta Demszky Gábornak 1988 ban [...]
 • Magyar Demokrata, 1998. október-december (2. évfolyam, 39-52. szám)
  16. 1998-10-08 / 40. szám
  [...] válogasson ízlése szerint Körlevél Értesítjük Tollas Tibor barátait és ismerőseit hogy a [...] Az alapít­vány célja hogy Kecskési Tollas Tibor irodalmi és közéleti tevé­kenységét változatos [...] a költőre Továbbá hogy Kecskési Tollas Tibor szellemében támogassa az alsó közép [...] alábbi címre vagy számlaszámra Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány H 3641 Nagybarca [...]
 • Szabad Föld, 1990. január-június (46. évfolyam, 1-26. szám)
  17. 1990-06-19 / 25. szám
  [...] év után végre hazatérhetett Mert Tollas Tibor megfogadta amíg ez be nem [...] tartotta számon a Münchenben élő Tollas Tibort a Nemzetőr című újság alapítóját [...] kígyózó sor a versesköteteit dedikáló Tollas Ti­bor előtt Másnap a nagybarcai stáb [...] a nagy­barcai házfalak között beszélgettünk Tollas Tiborral a Nemzetőr további sorsáról Nem [...]
 • Beszélő 26. (1989)
  18. 1989 / 26. szám
  [...] pontja az hogy az estet Tollas Tibor nyitotta meg ez számunkra egyébként [...] idézett cikkének kurzívval szedett függelékét Tollas Tibort az olvasók közül csak kevesen [...] van szó nem esik szó Tollas Tiborról Ezután jutott csak eszembe az [...] címmel melynek egyik része beszélgetés Tollas Tiborral Tollas Nagy Ferenc miniszterelnök megbízásából [...]
 • Californiai Magyarság, 1984. január-december (61-63. évfolyam, 1-50. szám)
  19. 1984-09-07 / 34. szám
  [...] J 6 i Széchenyi Tea Tollas Tibor és Töttösy Ernő közreműködésével a [...] ter­mében Szeptember 22 Garden Party Tollas Tibor tisz­teletére Bús Istvánéknál SzejJtember T [...] Október 13 Szabadságharcos Emlékünne­pély Montereyben Tollas Tibor­ral Október 14 Szabadságharcos Emlékünne­pély San Franciscóban Tollas Ti­borral Őszi Bazár az Első Magyar [...]
 • Amerikai Magyar Népszava - Szabadság, 1997. július-december (107. évfolyam, 29-52. szám)
  20. 1997-09-05 / 36. szám
  [...] a haza fényre derül Meghalt Tollas Tibor MÜNCHEN Hetvenhat éves korában elhunyt Tollas Tibor népszerű költő a müncheni Nemzetőr főszerkesztője Kecskeméti Tollas Tibor 1920 december 21 én születettNagybarcán [...] a Szabadságharcos Világszövetség alelnöke volt Tollas Tibor gyakran járt Amerikában előadó­­körutakon ahol [...]
 • Beszélő Összkiadás, 1987-1989 (21-27. szám)
  21. 1989 / 1. (26.) szám • Témáinkhoz • Vágvölgyi B. András: A történelem árnyai és a fiatal demokraták (773. oldal)
  [...] pontja az hogy az estet Tollas Tibor nyitotta meg ez számunkra egyébként [...] idézett cikkének kur­zívval szedett függelékét Tollas Tibort az olvasók kö­zül csak kevesen [...] van szó nem esik szó Tollas Tiborról Ezután jutott csak eszembe az [...] címmel melynek egyik része be­szélgetés Tollas Tiborral Tollas Nagy Ferenc minisz­terelnök megbízásából [...]
 • Magyar Fórum, 1991. január-június (3. évfolyam, 1-24. szám)
  22. 1991-01-17 / 3. szám
  [...] Magyar FOruM A KOR BEZÁRUL Tollas Tibor 70 éves A szülőfalu a [...] emléke a gyermekkor varázsköre vé­gigvonul Tollas Tibor költésze­tén Legszebb fiatalkori versei minta [...] a gyermekkornál is ter­mékenyebben hatottak Tollas Tibor költészetére A börtönfa­lak között érett [...] 34 évi távoliét után húsvétkor Tollas Ti­bor is hazatérhetett Útjának el­ső állomása [...]
 • Ring, 1991 (3. évfolyam, 1-26. szám)
  23. 1991-04-02 / 9. szám
  [...] közelmúltban töltötte be hetvenedik életévét tollas tibor költő a nemzetőr felelős szerkesztője [...] a Magyar Köztársaság elnökének Tollas Tiborhoz Intézett levelét lezsák Sándor író [...] Európa Rádió szerkesztője méltatta Tollas Tibor elkötelezettségét a magyar haza Iránt [...] a Ring tudósítója beszélgetett Tollas Tiborral Történelmi elégtételt kaptunk Beszélgetés Tollas Tiborral a Münchenben megjelenő Nemzetőr [...]
 • Bécsi Napló, 1996 (17. évfolyam, 1-6. szám)
  24. 1996-11-01 / 6. szám
  [...] körnek legismertebb tagjai Kárpáti Kamii Tollas Tibor Tóth Bálint valamint a negyven [...] után 1957 ben történt amikor Tollas Tibor szerkesz­tésében és a Nemzetőr kiadásában [...] kötetet Pfitzner Rudolf Kárpáti Kamii Tollas Tibor és Tóth Bálint szerkesztette és [...] Attilát Kár­páti Kamiit Szathmáry Györgyöt Tollas Tibort és Tóth Bálintot bemutató rész [...]
 • Magyar Nemzet, 1997. november (60. évfolyam, 280-304. szám)
  25. 1997-12-13 / 291. szám
  [...] város la­kójára a júliusban elhunyt Tol­las Tibor költőre és szerkesztő­re emlékeztek A [...] ítélő idők forgó i szelében Tollas Tiborhoz en­gem is az őszinte barátság [...] mi­lyen jövőképet melengessünk a szívünkben Tollas Tiborral való barátsá­gom nem arra az [...] sok szépet és jót hallottam Tollas Tiborról Önkéntelenül arra is gondolnom kellett [...]
 • Magyar Nemzet, 1997. augusztus (60. évfolyam, 178-202. szám)
  26. 1997-08-30 / 202. szám
  [...] cégek o á In memóriám Tollas Tibor Csöndben hozták haza földi maradványait [...] találkozó amely a nemrég elhunyt Tollas Tibor emléke előtt tiszte­leg Kossuth Lajos [...] akár a költő lapszerkesztő forra­dalmár Tollas Tibor is írhatta volna őket száz [...] megírják elmondhatják rólunk hogy ellenálltunk Tollas Tiborról többet is elmond­hatnának A börtönévei [...]
 • Pesti Hírlap, 1991. július (2. évfolyam, 152-178. szám)
  27. 1991-07-23 / 171. szám
  [...] folyik ÉLETEM LEGSZEBB PILLANATA Zászlórend Tollas Tibornak Privatizálás magyar módra Kupa Mihály [...] a Münchenben élő nyolckötetes költő Tollas Ti­bor verssorát idézte mely szerint Magyarországon 1956 után Bebádogoztak minden ablakot Tollas Tibor 35 esz­tendeje az ablak szabaddá [...] és kínai nyelven jelent meg Tollas Tiborék Masarik és Benes példáját követték [...]
 • Új Magyarország, 1991. május (1. évfolyam, 5-30. szám)
  28. 1991-05-30 / 29. szám
  [...] legnagyobb talán a Mün­chenben élő Tollas Tibor volt A leg­nehezebb sorsú emberek [...] ajándékként érkezett a gyötrelmes világba Tollas Tibor El­ső versei a harmincas évek [...] legjelentősebb fáklyavivője A ne­gyedszázados évfordulón Tollas Ti­bor így emlékezett vissza a tenger­nyi [...] át a rá­galmak áradatát zúdította Tollas Ti­borra és a Nemzetőrre Az újság [...]
 • Pesti Hírlap, 1992. december (1. évfolyam, 247-271. szám)
  29. 1992-12-14 / 258. szám
  [...] HÉTFŐ Pesti Hirlap KULTÚRA 11 TOLLAS TIBORT ÜNNEPELTEK A RATKAI MARTON KLUBBAN [...] bölcsőjéből is felkel a nap Tollas Tibor A jövőbe néző reményeink megvalósításában [...] külföldi magyar irodalom je­lentős képviselője Tollas Ti­bor költő verseiből mesterien összeállított zenés [...] érzékenységgel és mély átéléssel tolmácsolta Tollas Tibor legszebb és leg­mélyebb költeményeit A [...]
 • Beszélő 25. (1988)
  30. 1988 / 25. szám
  [...] igazgatója a következőket igazolhatom Kecskési Tollas Tibor 1945 és 1946 évi működéséről [...] Az akció vezetői voltak Kecskési Tollas Tibor az új demokratikus hadsereg leigazolt [...] az ellenállási mozgalomból ismertem Kecskési Tollas Tiborral ott Beregben ismerkedtem meg Igyekeztek [...] magyar miniszterelnök igazolom hogy Kecs­kési Tollas Tibort 1945 és 1946 esz­tendőkből ismerem [...]
 • Beszélő Összkiadás, 1987-1989 (21-27. szám)
  31. 1988 / 3. (25.) szám • Térségünk • Demszky Gábor: Kis magyar helytörténet (540. oldal)
  [...] igazgatója a következőket igazolhatom Kecskési Tollas Tibor 1945 és 1946 évi mű­ködéséről [...] Az akcó vezetői voltak Kecskési Tollas Tibor az új demokratikus hadsereg leigazolt [...] az ellenállási mozgalomból ismertem Kecskési Tollas Tiborral ott Bcregben ismerkedtem meg Igyekeztek [...] magyar miniszterelnök igazo­lom hogy Kecskési Tollas Tibort 1945 és 1946 esztendők­ből ismerem [...]
 • Magyar Fórum, 1990. január-június (2. évfolyam, 1-26. szám)
  32. 1990-02-17 / 7. szám
  Tollas Tibor Bebádogoztak minden ablakot Az életből [...] Vác 1953 BEBÁDOGOZTAK MINDEN ABLAKOT Tollas Tibor persona non grata a mai [...] És még hányákét ez ország­ban Tollas Tibor barátom költő és zárkatársam az [...] sötét bolsevik rendje Igaza van Tollas Tibornak hogy egyelőre nem akar hazajönni [...]
 • Új Magyarország, 1994. szeptember (4. évfolyam, 204-229. szám)
  33. 1994-09-17 / 218. szám
  [...] FÜVESKERT Bécs 1957 antoló­­gia szerkesztője Tollas Tibor visszaem­­lékezéséből idézünk rövid fejezetet 1954 [...] New York 1966 A szerkesztő Tollas Tibor ebben az antológiában közölt versével [...] az akkor már öt kötetes Tollas Tibort nemegyszer szél­sőséges hangon tónusban támadt [...] napot S bebádogoztak minden ablakot Tollas Tibor 1920 december 21 én született [...]
 • Napi Magyarország, 1998. április (2. évfolyam, 77-101. szám)
  34. 1998-04-06 / 81. szám
  [...] Vil f Un memóriám Kecskési Tollas Tibor Az előzményekről és a körül­ményekről [...] már­cius 4 i számában közölte Tollas Tibor rövid életrajzát illetve részleteket az [...] a bizo­nyítékok köréből Perbefogásának történetét Tollas Tibor elmondta Demszky Gábornak 1988 ban [...] BÖK III 539 1 Részlet Tollas Tibor önélet­rajzából A kiszabott 10 év [...]
 • Új Magyarország, 1997. július (7. évfolyam, 151-177. szám)
  35. 1997-07-25 / 172. szám
  [...] érdeklődők Bebádogoztak minden ablakot BÚCSÚ Tollas Tibortól Eltemették szülőföldjén szűk családi körben [...] 19 én Münchenben elhunyt Kecskést Tollas Tibort A költő szép halálért imádkozott [...] a csatát ő nyerte meg Tollas Tibor lelke mélyéig köl­tő volt nem [...] a szabadság ügyét Ő szervez Tollas Tibor Lezsák Sándor és e cikk [...]
 • Űj Magyarország, 1995. december (5. évfolyam, 282-305. szám)
  36. 1995-12-09 / 289. szám
  [...] megjelen­tetni Am addigra a szerkesztő Tollas Tibor elérte hogy 1956 de­cemberében napvilágot [...] az anya­giak előteremtéséről később elsősor­ban Tollas Tibor népszerűsége segí­tette hozzá a lapot [...] és ugyanebben a szállodában fűtő tollas Tibor volt csendőrfőhadnagy aki ki­lenc esztendőt [...] alapítója véletlenül találkozott Adonyi la­kásán Tollas Tiborral Szóba ke­rült az újság indításának [...]
 • Chicago és Környéke, 1986 (1-52. szám)
  37. 1986-02-01 / 5. szám
  2 oldal Tollas Tibor Csikágóban Tollas Tibor a közis­mert költő és napjaink­ban [...] megszállás alatt ki­alakult rendszerrel szemben Tollas Tibor másnap vasárnap a Szt mű [...] Mihályi Gilbert plébános Baksai Mária Tollas Tibor Csikágóba érkezett István Egyház magyar [...] lakásán A múltban többször járt Tollas Tibor közöttünk de a csikágóiak soha [...]
 • Kisalföld, 1991. február (46. évfolyam, 27-50. szám)
  38. 1991-02-16 / 40. szám
  [...] is meg­van a maga sorsa Tollas Tiborral sepi volt másképpen ez Ősei [...] a megtéveszthe­­tetlen gének így ölelkeztek Tollas Tiborban messzi századok Katoná­nak készült s [...] és az­óta is akként működik Tollas Tibor és lapja az elmúlt évtizedekben [...] üldözték becsempészett példá­nyait Azt hogy Tollas Tibor a lap lelke mellesleg kiváló [...]
 • Chicago és környéke, 1983 (1-53. szám)
  39. 1983-11-19 / 47. szám
  [...] dán válogatott elől Clevelandi Krónika Tollas Tibor irodalmi estje A Chicago 1983 [...] est rendező­sége A megemlékezés­re pedig Tollas Tibort a Nemzetőr főszerkesz­tőjét írót költőt [...] fi­ával akarja jóvátétetni Beszélt még Tollas Ti­bor Illyés Gyuláról akit a mai [...] a Tollas estre í Köszönjük Tollas Ti­­bor nak a nagy szellemi élvezetet [...]
 • Képes 7, 1990. augusztus-december (5. évfolyam, 31-52. szám)
  40. 1990-09-08 / 36. szám
  [...] 14 Márkus László szemüvegben és Tollas Tibor Esztergár Károly amerikai magyar fotós feltűzi Tollas Tibornak a köztársaság címerét gyönyörű s [...] három négy hónapomba került mutatja Tollas Tibor az egyik oldalt Ceruzacsonkkal ritkábban [...] most ki kéne ásni őket Tollas Tibor toporog nézi talpa alatt a [...]
 • Új Magyarország, 1992. június (2. évfolyam, 128-153. szám)
  41. 1992-06-01 / 128. szám
  [...] Bem téri székházban A meghirdetett Tollas Tibor Lezsák Sándor est vá­ratlanul jelentős [...] a vendégeket a Münchenben élő Tollas Tibor költőt a Magyar Sza­badságharcos írók [...] portugál nyelven a német kiadás Tollas Tibor nevéhez fűződik Daru vári Imre [...] ban agyonlőtték a Kálvin téren Tol­las Tibornak sokat jelentett az a bizonyos [...]
 • Bécsi Napló, 1997 (18. évfolyam, 1-6. szám)
  42. 1997-07-01 / 4. szám
  [...] előtt megszűnnek így volt ez Tollas Tiborral is aki azért ajándékként megkap­ta [...] kö­vetkezett siralomházi várakozás volt Kecskési Tollas Tibor a maga feszültségek­kel teli egyéniségével [...] ha ezt is elveszít­KOPJAFA HELYETT TOLLAS TIBOR 1920 1997 jük nem marad [...] a mássággal szembeni éltető türe­lem Tollas Tibort is el­elragadta az indulat a [...]
 • Vas Népe, 1991. február (36. évfolyam, 27-50. szám)
  43. 1991-02-02 / 28. szám
  [...] Nemzetőr szerkesztője Nemrégen volt hetvenéves Tollas Tibor az emigráns ma­gyar irodalom egyik [...] celláról cellára Falba rejtve archiválták Tollas Tibor a forradalomban a Nemzetőrség összekötő [...] Ez lett a legendás Nemzetőr Tollas Tibor azoknak a magyar költőknek a [...] költésze­tét s őt magát is Tollas Tibor Mindszenty Lassú tűzhalál lett magányod [...]
 • Chicago és Környéke, 1984 (1-52. szám)
  44. 1984-01-14 / 2. szám
  2 oldal Tollas Tibor neve a Kongresszusi Naplóban A [...] városunkban nagysikerű előadó kör­úton járó Tollas Tibor költőt a Nemzetőr ki­tűnő szerkesztőjét [...] jelenetet azután november 17 én Tollas Tibor nevének az emlí­tésével S 16716 [...] alkalommal vett részt előadásán és Tol­las Tibor mindig tudott újat nyújtani hallgató­inak [...]
 • Nyelvünk és Kultúránk - az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének tájékoztatója, 84. szám (1992)
  45. Olvasónapló (106. oldal)
  Forgószélben In Wirlwind Tollas Tibor válogalott verset Chicago 1990 A [...] a Borsod megyei Nagybarcán szüle­tett Tollas Tibor legszebb verseivel és az 1901 [...] elhunyt Ladányi Imre orvosprofesszor grafikáival Tollas Tibor e verseiben a börtönben kifinomult [...]
 • Beregi Hírlap, 1998. január-június (54. évfolyam, 1-59. szám)
  46. 1998-02-21 / 14. szám
  [...] AZ EGYETEMES MAGYAR IRODALOM NÉPSZERŰSÍTÉSÉÉRT Tollas Tibor szaualóuerseny Nagybarca Önkormányzata valamint a [...] Népfőiskola és az Antológia Kiadó Tollas Tibor nagybarcai születésű költő életművének hagyatékát [...] túli magyar fiatalok számára a Tollas Tibor szavalóversenyt Jelentkezni 1998 február 28 [...] A verseny résztvevőinek szabadon választott Tollas Tibor verssel és egy a szocialista [...]
 • Chicago és Környéke, 1984 (1-52. szám)
  47. 1984-05-12 / 19. szám
  [...] szabadságot Éppen ezt fejez­te ki Tollas Tibor Végvár a Templom c verse [...] megemlékezést Az Egyesült Államokban látogató Tollas Tibor volt az ünnepi szónok aki [...] Szent Imre ünnepét előkészítő novenában Tollas Tibor irodalmi matinéja November 6 án [...] reggelit követő aranyjubileumi műsor keretében Tollas Tibor volt a vendégünk Forgószélben c [...]
 • Hídfő, 1980 (33. évfolyam, 800-824. szám)
  48. 1980-01-01 / 800-801. szám
  12 oldal hídfő 1980 január Tollas Tibor Évgyűrűk Nemzetőr kiadás 1979 86 [...] évtizedek írja a könyv előszavában Tollas Tibor Olvasván a gordonka hangjára emlékeztető [...] már csak a fák könyvek Tollas Tibor Irgalmas fái azok me­lyek még [...] ember vallo­mása olykor szinte könyörgése Tollas Tibor új verseskötete Csen­des vallomás a [...]
 • Kisalföld, 1993. március (48. évfolyam, 50-75. szám)
  49. 1993-03-22 / 67. szám
  [...] felfe­dezni egy egy könyv tükré­ben Tollas Tibor Hazafelé cí­mű könyvét 1992 ben [...] magyar lírájának véltünk torzó cson­ka Tollas Tibor neve nélkül s Thinsz Géza [...] abla­kot Ez volt az első Tollas Ti­bor vers amit a nyolcvanas évek [...] gyűj­ti egybe a Hazafelé kötet Tol­las Tibor életművét Azét a Tollasét akinek [...]
 • Californiai Magyarság, 1984. január-december (61-63. évfolyam, 1-50. szám)
  50. 1984-10-05 / 38. szám
  [...] a Szent István Egy háznál Tollas Tibor előadása az Első Magyar Evangélikus [...] Október 13 Szabadságharcos Emlékünne­pély Montereyben Tollas Tibor­ral Kreutzer Dezső előadása a San [...] 14 Szabadságharcos Emlékünne­pély San Franciscóban Tollas Ti­borral Őszi Bazár az Első Magyar [...] Emlékünne­pély San Diegoban Ünnepi szó­nok Tollas Tibor Táncház a Los Angeles i [...]