305 találat (0,027 másodperc)
 • Beszélő, 2012. július-december (3. folyam, 17. évfolyam, 7-12. szám)
  1. 2012. december / 12. szám • VISSZABESZÉLŐ • Bellai László: Hozzászólás a Kecskési Tollas-ügyhöz (98. oldal)
  98 VISSZABESZÉLŐ Hozzászólás a Kecskési Tollas ügyhöz Révész Sándor Tollasforgatók Beszélő [...] le a MÚOSZ honlapjáról a Kecskési Tollas üggyel kapcsolatos szövegeit Ezek törlésére [...] most ellenőriztem a Google a Kecskési Tollas és a muosz hu keresőszavakra [...] hozza ma is a Vizsgálat Kecskési Tollas Tibor örökös tagságának ügyében http [...]
 • Rendszerváltó archívum, 2017. december (2. évfolyam, 4. szám)
  2. PORTRÉ • Tollas Tibor "igazolása" a Beszélőből (57. oldal)
  57 archivum retorki hu folyoirat T‍o‍l‍l‍a‍s‍ T‍i‍b‍o‍r‍ i‍g‍a‍z‍o‍l‍á‍s‍a‍ a‍ B‍e‍s‍z‍é‍l‍ő‍b‍ő‍l‍ Több [...] a‍z‍ a‍k‍k‍o‍r‍ m‍ü‍n‍c‍h‍e‍n‍i‍ e‍m‍i‍g‍r‍á‍c‍i‍ó‍j‍á‍b‍a‍n‍ é‍l‍ő‍ K‍e‍c‍s‍k‍é‍­si Tollas Tiborral a N‍e‍m‍z‍e‍t‍ő‍r‍ f‍ő‍s‍z‍e‍r‍k‍e‍s‍z‍t‍ő‍j‍é‍v‍e‍l‍ T‍o‍l‍l‍a‍s‍t‍ a‍z‍ e‍m‍i‍g‍r‍á‍c‍i‍ó‍b‍a‍n‍ m‍a‍j‍d‍ a‍ r‍e‍n‍d‍s‍z‍e‍r‍v‍á‍l‍t‍á‍s‍ [...] i‍n‍t‍e‍r‍j‍ú‍b‍ó‍l‍ a‍z‍ d‍e‍r‍ü‍l‍t‍ k‍i‍ h‍o‍g‍y‍ T‍o‍l‍­l‍a‍s‍ k‍i‍l‍e‍n‍c‍é‍v‍e‍s‍ b‍ö‍r‍t‍ö‍n‍b‍ü‍n‍t‍e‍t‍é‍s‍é‍t‍ a‍n‍n‍a‍k‍ k‍ö‍s‍z‍ö‍n‍h‍e‍t‍t‍e‍ h‍o‍g‍y‍ [...] s‍e‍m‍ v‍á‍l‍t‍o‍z‍o‍t‍t‍ Demszky Gábor Beszélgetés Tollas Tiborral Uszkáról évekig nem publikáltam [...]
 • Népszabadság, 1966. február (24. évfolyam, 26-49. szám)
  3. 1966-02-27 / 49. szám
  [...] csendőr főhadnagy szakaszparancsnokká léptették elő Kecskési Tollas saját kezű rajza a beregszászi [...] i torján Budapest utcáin száguldo­zott Kecskési Tollast a 223 085 1943 B [...] Ezt a téglagyárgettót vezette te­hát Kecskési Tollas A Budapesti Népügyészség 1668 348 [...] miért és hogyan lett Kohlmann Kecskési Tollas a ma­gyar fasiszta emigráció egyik [...]
 • Magyar Hírlap, 2008. április (41. évfolyam, 76-101. szám)
  4. 2008-04-19 / 92. szám
  [...] a magyar újságírás legjelesebbjei között Kecskési Tollas Tibornak akit 1997 tavaszán Vészi [...] Népszabadságban közzétett nyilatkozatban követelte hogy Kecskési Tollas Tibort zárják ki a MÚOSZ [...] Zsuzsa és hogy a célpontja Kecskési Tollas Tibor Ha utóbbit akarták volna [...] címből Csendőr­toll és az alcímből Kecskési Tollas Tibor kétes múltja sejthette hogy [...]
 • Népszava, 2008. február (135. évfolyam, 27-51. sz.)
  5. 2008-02-22 / 45. szám
  [...] de nem vették figyelem­be hogy Kecskési Tollas Tibor neve lekerült a bevezető‍ [...] amelyben Sán­dor Zsuzsa mérlegeli hogy Kecskési Tollas Tibor Bű‍nös Nem bű‍nös de [...] számban Stark Tamás A leporolt Kecskési Tollas Tibor­ügy címmel megjelent olvasói levelet [...] ben 77 éves korában elhunyt Kecskési Tollas Tibort aki negyven éven át [...]
 • 168óra, 2004. október-december (16. évfolyam, 39-52. szám)
  6. 2004-11-04 / 44. szám
  Levélhullás A LEPOROLT KECSKÉSI TOLLAS TIBOR ÜGY Most már a Kecskési Tollas Tibor lejá­ratására indított kampányok történeté­ről [...] olyan információkat is tartalmaz amelyek Kecskési Tollas Tibor bűnös­ségére utalnak Az egykori [...] A rövid életrajzból idéz egy Kecs­kési Tollas Tibor lejáratására szánt nyilvánvalóan Budapesten [...]
 • 168óra, 2008. január-március (20. évfolyam, 1-13. szám)
  7. 2008-03-06 / 10. szám
  [...] bűnösnek találta a csendőrt idézte Kecskési önéletrajzá­ból amelyet letartóztatása­kor írt a [...] A téglagyárat én vezet­tem Megkerestük Kecskési Tollas Münchenben élő öz­vegyét aki elküldte [...] kollégája volt Kecskésinek a Nemzet­őrnél Tollas Tibor igazsága című tanulmányában említi [...] A Magyar Köztársaság törvényei értel­mében Kecskési Tollas Tibor nem tekinthető háborús bűn­tett [...]
 • 168óra, 2004. október-december (16. évfolyam, 39-52. szám)
  8. 2004-10-21 / 42. szám
  [...] az egykori náci bűnösök felkuta­tására Kecskési Tollas Tibor volt csendőrtiszt a Nemzetőr [...] turiszti­kai magazin érdekes progra­mot ajánl Kecskési Tollas Tibor szavalóversenyt ren­deznek Nagybarcán A [...] A diákverseny egyik zsűri­tagja a Kecskési Tollas Ti­bor Alapítvány kurátora Lezsák Sándor [...] helyzetet sú­lyosbította hogy a tábort Kecskési Tollas Tibor csendőrhadnagy parancs­noksága alatt őrző [...]
 • Szabad Föld, 2017. január-június (73. évfolyam, 1-26. szám)
  9. 2017-06-16 / 24. szám
  [...] dugába dőljön a szovjetek terve Kecskési Tollas Tibor 1944 45 telén az [...] később a csendőrség vette át Kecs­kési Tollasnak azonban semmi beleszólása nem volt [...] meg az ország új irányí­tói Kecskési Tollast ugyan a kellő igazolások bemutatása [...] rendőrségtől 1947 decemberében ez történt Kecskési Tollassal is aminek oka aligha lehetett [...]
 • Népszabadság, 1998. április (56. évfolyam, 77-101. szám)
  10. 1998-04-03 / 79. szám
  [...] éljen soká egészségben Csala Károly Kecskési Tollas Tibor emléke Kecskési Tollas Tibor tavaly júli­usban bekövetkezett halála [...] megjelent könyvében Beregszász A gettó Kecskési Tollas Kohlmann Tibor csendőr hadnagy parancsnoksága [...] az ÁVO gyűlöletét mi volt Kecskési Tollas Tibor bűne amit még 1989 [...]
 • Magyar Hírlap, 2012. március (45. évfolyam, 52-77. szám)
  11. 2012-03-30 / 76. szám
  [...] fiatal magyar főhadnagy Kecske si Tollas Tibor a második világhábo­rú végén [...] ma sem tudják ki volt Kecskési Tollas Tibor költő író lapszerkesztő Fényes [...] volt magyar mi­niszterelnök igazolom hogy Kecské­si Tollas Tibort az 1945 ös és [...] közsé­gek elhurcoltjai érdekében felderítést végezzen Kecskési Tollas Tibor ezt a felada­tot a [...]
 • Rendszerváltó archívum, 2017. december (2. évfolyam, 4. szám)
  12. PORTRÉ • Tollas Tibor "igazolása" a Beszélőből (63. oldal)
  [...] m‍e‍g‍a‍k‍a‍d‍á‍l‍y‍o‍z‍á‍s‍á‍r‍a‍ A‍z‍ a‍k‍c‍i‍ó‍ v‍e‍z‍e‍t‍ő‍i‍ v‍o‍l‍t‍a‍k‍ K‍e‍c‍s‍k‍é‍s‍i‍ T‍o‍l‍l‍a‍s‍ T‍i‍b‍o‍r‍ a‍z‍ ú‍j‍ d‍e‍m‍o‍k‍r‍a‍t‍i‍k‍u‍s‍ h‍a‍d‍s‍e‍r‍e‍g‍ [...] m‍é‍g‍ a‍z‍ e‍l‍l‍e‍n‍á‍l‍l‍á‍s‍i‍ m‍o‍z‍g‍a‍l‍o‍m‍b‍ó‍l‍ i‍s‍m‍e‍r‍t‍e‍m‍ K‍e‍c‍s‍k‍é‍s‍i‍ T‍o‍l‍l‍a‍s‍ T‍i‍b‍o‍r‍r‍a‍l‍ o‍t‍t‍ B‍e‍ r‍e‍g‍b‍e‍n‍ i‍s‍m‍e‍r‍k‍e‍d‍t‍e‍m‍ [...] m‍a‍ g‍y‍a‍r‍ m‍i‍n‍i‍s‍z‍t‍e‍r‍e‍l‍n‍ö‍k‍ i‍g‍a‍z‍o‍l‍o‍m‍ h‍o‍g‍y‍ K‍e‍c‍s‍k‍é‍s‍i‍ T‍o‍l‍l‍a‍s‍ T‍i‍b‍o‍r‍t‍ 1‍9‍4‍5‍ é‍s‍ 1‍9‍4‍6‍ e‍s‍z‍t‍e‍n‍d‍ő‍k‍b‍ő‍l‍ [...] k‍ö‍z‍s‍é‍g‍e‍k‍ e‍l‍h‍u‍r‍c‍o‍l‍t‍j‍a‍i‍ é‍r‍d‍e‍k‍é‍b‍e‍n‍ f‍e‍l‍d‍e‍r‍í‍t‍é‍s‍t‍ v‍é‍g‍e‍z‍z‍e‍n‍ K‍e‍c‍s‍k‍é‍s‍i‍ T‍o‍l‍l‍a‍s‍ T‍i‍b‍o‍r‍ e‍z‍t‍ a‍ f‍e‍l‍ a‍d‍a‍t‍á‍t‍ [...]
 • Beszélő 25. (1988)
  13. 1988 / 25. szám
  [...] Paraszt­szövetség igazgatója a következőket igazolhatom Kecskési Tollas Tibor 1945 és 1946 évi [...] megakadályozására Az akció vezetői voltak Kecskési Tollas Tibor az új demokratikus hadsereg [...] még az ellenállási mozgalomból ismertem Kecskési Tollas Tiborral ott Beregben ismerkedtem meg [...] volt magyar miniszterelnök igazolom hogy Kecs­kési Tollas Tibort 1945 és 1946 esz­tendőkből [...]
 • Beszélő Összkiadás, 1987-1989 (21-27. szám)
  14. 1988 / 3. (25.) szám • Térségünk • Demszky Gábor: Kis magyar helytörténet (540. oldal)
  [...] Parasztszövetség igazgatója a következőket igazolhatom Kecskési Tollas Tibor 1945 és 1946 évi [...] megakadá­lyozására Az akcó vezetői voltak Kecskési Tollas Tibor az új demokratikus hadsereg [...] még az ellenállási mozgalomból ismertem Kecskési Tollas Tiborral ott Bcregben ismerkedtem meg [...] volt magyar miniszterelnök igazo­lom hogy Kecskési Tollas Tibort 1945 és 1946 esztendők­ből [...]
 • Napi Magyarország, 1998. április (2. évfolyam, 77-101. szám)
  15. 1998-04-06 / 81. szám
  [...] M Vil f Un memóriám Kecskési Tollas Tibor Az előzményekről és a [...] megjelent könyvében Beregszász A gettó Kecskési Tollas Kohl mann Tibor csendőr hadnagy [...] az ÁVO gyűlöletét mi volt Kecské­si Tollas Tibor bűne amit még 1989 [...] Erre az írásra régóta készülök Kecskési Tollas Tibor tavaly jú­liusban bekövetkezett halála [...]
 • Népszava, 2008. február (135. évfolyam, 27-51. sz.)
  16. 2008-02-02 / 28. szám
  [...] Ilyenformán a kétes múlttal rendelkező‍ Kecskési Tollas Tibor kétszeresen is rászolgált a [...] eseté­ben eddig nem volt példa Kecskési Tollas Tibort már mint Tollas Tibort [...] évre a MÚOSZ példáján felbuzdul­va Kecskési Tollas Tibort a Nemzető‍r München fő‍szerkesztő‍jét [...] kegyetlen csendő‍rparancsnokot mások ártatlanságát bizonyították Kecskési Tollas Tibor 1956 ban szabadult a [...]
 • Beszélő, 2012. július-december (3. folyam, 17. évfolyam, 7-12. szám)
  17. 2012. október / 10. szám • JÁTÉKTÉR • Révész Sándor: Tollasforgatók (26. oldal)
  [...] hogy éppoly helytelen volt Kecskést Tollast örökös tagnak megválasztani 1997 ben [...] tagságától megfosztani 2008 ban A Tollas Tibor körüli vitának három eleme [...] hogy képesek voltak két emberként Kecskési Tibor­ként is és Tollas Tiborként is számon tartani az évkönyveik­ben Kecskési Tollas Tibort és ez hosszú éveken [...]
 • 168óra, 2008. január-március (20. évfolyam, 1-13. szám)
  18. 2008-03-06 / 10. szám
  Háttér A Kecskési elleni tiltakozó akciót Kertész Péter [...] most mert koráb­ban nem hallott Kecskési örökös tagságáról Kertész azt mondja [...] frankfurti magyar izraeli egyesület vezetőjének Kecs­kési Tiborhoz címzett német nyelvű levelét [...] MÚOSZ Örökös Tagok Testületének a Kecskési ügyről kiadott állásfoglalá­sában az szerepel Ha Kecskési Tollas Tibor visel­kedése magatartása a vész­terhes [...]
 • 168óra, 2004. október-december (16. évfolyam, 39-52. szám)
  19. 2004-10-21 / 42. szám
  [...] nyilas állítja Szálasi hatalomra jutásakor Kecskési a nyilasok közé állt A [...] csinált a beregszászi deportálások után Kecskési a népbíróságon azzal védekezett összeke­verhették [...] Vagy nem vádolták semmivel Tény Kecskési vádjai ellen nem védekezhe­tett De [...] nem zárja ki hogy éppen Kecskési Tollas Tibor volt az aki semmit [...]
 • 168óra, 2008. január-március (20. évfolyam, 1-13. szám)
  20. 2008-03-06 / 10. szám
  [...] a csendőröket kiáltotta ki bűnbaknak Kecskési perében az elté­rő vallomásoknak más [...] szerint termetük külsejük is hason­lított Kecskési perén Fery Pál nem volt [...] tehát a beregszászi gettósítás előtt Kecské­si jugó partizánokat se­gített hamis papírokkal [...] alatt vadállattá vált véleményez Godó KECSKÉSI TOLLAS TIBOR KÉTES MÚLTJA A PARANCS [...]