1 896 találat (0,589 másodperc)

Találatok

Találatok rendezése
Találatok szűkítése Folyóiratok, gyűjtemények mind
3 168 óra 1 19-20. századi társadalomtörténet 2 8 Órai Ujság 1 Acta Historica 2 Acta Universitatis Szegediensis - Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 1 Aetas 1 Agrártörténeti Szemle 1 Akadémiai Értesítő - Magyar Tudomány 30 Alföld 3 Alkotmány 2 Amerikai Magyar Népszava 3 Antik Tanulmányok 1 Ars Decorativa 5 Ars Hungarica 2 Beszélő 6 Bolond Istók 1 Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 7 Borsszem Jankó 1 Brassói Lapok 7 Budapest 63 Budapesti Hírlap 1 Budapesti Hírlap, Budapesti Közlöny 3 Budapesti Könyvszemle 16 Budapesti Napló 60 Budapesti Szemle 1 Búvár 1 Cahiers d'etudes Hongroises (et Finlandaises) 16 Corvina 13 Diarium 1 Dunántúl 2 Dunántúli Protestáns Lap 29 Egyetemes Philológiai Közlöny 1 Erdélyi Lapok 2 Az Est 1 Az Est hármaskönyve 2 Esti Kurir 1 Esztétikai Szemle 4 Ethnographia 1 Építő Ipar - Építő Művészet 9 Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből 6 Figyelő - Irodalomtörténeti Közlöny 7 Film Színház Irodalom, Színház és Mozi, Film Színház Muzsika 14 Filológiai Közlöny 3 Földrajzi Közlemények 105 Fővárosi Lapok 2 Friss Ujság 3 Független Magyarország 2 Gazdasági Mérnök 10 Hazánk 1 Hazánk. Történelmi Közlöny 10 Helikon 27 A Hét 1892-1917 3 A Hét 1957-1996 3 Hévíz 2 Hivatalos Közlöny 9 Holmi 13 Honismeret 3 Hungarian Studies 31 Hungarológiai Értesítő 3 Hungarológiai Kongresszusok 1 Hungarológiai Közlemények 2 Huszadik Század 3 Ifjúsági Magazin 1 Index Ethnographicus 16 Irodalmi Szemle 41 Irodalom, irodalomtörténet 128 Irodalomtörténet 2 Kapu 23 Katolikus Szemle 3 Keleti Ujság 4 Képes Vasárnap - A Pesti Hirlap kiadása 1 Királyi Közjegyzők Közlönye, Közjegyzők Közlönye 4 Kis Ujság 2 A Kisfaludy-Társaság évlapjai 1 Kormányjelentés és statisztikai évkönyv 6 Korunk 1 Közgazdasági és statisztikai évkönyv 1 Köztársaság 2 Köztelek 17 Kritika 2 Kurír 1 Látó 3 Levéltári Közlemények 5 Levéltári Szemle 1 Limes 9 Literatura 1926-1938 11 Literatura 1974-2013 6 Magyar életrajzi lexikon 11 Magyar Figyelő 2 Magyar Filozófiai Szemle 3 Magyar Ifjúság 3 Magyar Iparművészet - Művészi Ipar 25 A magyar irodalom története 50 Magyar Könyvszemle 7 Magyar Kultúra 2 Magyar Múzeumok 1 Magyar Művészet 4 Magyar Nemzet 1899-1906 82 Magyar Nemzet 1938-2016 1 Magyar néprajzi lexikon 9 Magyar Nyelv 42 Magyar Nyelvőr 78 Magyar Szalon 9 Magyar Szemle 1888-1906 9 Magyar Szemle 1927-1944 2 Magyar Színművészeti Lexikon 12 Magyarország 1898-1939 9 Magyarország 1964-1998 1 Magyarosan 11 Magyarság 1926-1938 1 Magyarságtudomány 1 Makói Ujság 2 Mathematikai és physikai lapok 1 Minerva 3 Mozgó Világ 2 Móser Zoltán könyvei 2 Az MTA Elhunyt Tagjai Fölött Tartott Emlékbeszédek 4 A MTA Könyvkiadó Vállalata 6 Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei 2 Muzsika 1958-2017 1 Múzeumi és könyvtári értesítő 2 Művészet 24 Művészettörténeti Értesítő 12 Napkelet 9 A Nemzeti Casino évkönyve 4 Nemzeti Sport 67 Népszabadság 54 Népszava 2 Néptanítók Lapja 1 Nyomda- és Rokonipar 1 Nyugati Kapu 59 Ország-Világ 1 Pajtás 3 A Pallas nagy lexikona 4 Pannonhalmi Füzetek 2 Pannonhalmi Szemle 2 Pannonia 5 Pásztortűz 1 Pester Lloyd 6 A Pesti Hirlap Naptára, Emlékkönyve, Kincsesháza 53 Pesti Hírlap 90 Pesti Napló 6 A Petőfi Társaság közlönye 1 Pécsi Közlöny 5 Pécsi Napló 2 Pécsi Szemle 2 Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 4 Protestáns Szemle 2 Religio 2 Reviczky Gyula összes művei 1 Révai Kétkötetes Lexikona 5 Révai nagy lexikona 1 A Sajtó , A Sajtó Könyvtára 1 Sárospataki Református Lapok 5 Sorsunk - A Janus Pannonius Társaság folyóirata 1 Sporthirlap 19 Szabad Föld 20 Századok 10 Szép Szó 3 Széphalom 1 Szépművészet 5 Szinnyei: Magyar írók élete és munkái 1 Színházi Élet - Színházi Hét 3 Tanu 2 Társadalmi Lexikon 1 Társadalmi Szemle 1 Társadalomtudományi Közlemények 1 Természet és Technika, Természet és Társadalom 1 Tolnai Új Világlexikona 1 Tolnai Világlapja 5 Történelmi Szemle 18 Tükör 26 Uj Idők 1 Uj Idők Lexikona 15 Az Ujság, Ujság 1 Ungarische Revue 8 Új Ember 1 Új Lexikon 1 Ügyvédek Lapja 1 Az Üstökös 35 Vasárnapi Ujság 1 Vasi Szemle - Dunántúli Szemle 1 Vasúti és hajózási hetilap 7 Világ 1918-1948 1 Világirodalmi lexikon 5 Zenetudományi Dolgozatok 1 Zenevilág