168óra, 2016. január-március (28. évfolyam, 1-13. szám)

2016-01-28 / 4. szám

XXVIII. évfolyam 2016/4. szám CÍMLAP 29 különböző politikai pártok képviselői. Ilyenkor a megbeszéléseket, a különbö­ző nézetek ütköztetését, a vitákat áthatja a „genius loci”, amit Várszegi jelenléte, személyisége, megoldást és konszenzust kereső bölcsessége sugároz. Ő valóban mély árkokat temet be - de legalábbis hidat épít rajtuk. Jól érzi magát Pannonhalmán Es­terházy Péter és Spiró György éppúgy, mint Erdő Péter, Köves Slomó, Surá- nyi György és Lengyel László a Göncz Árpád által létrehozott értelmiségi klubban. Nem függ a mindenkori politika akaratától, a különböző kurzusok érde­keitől, mesterséges, időnként erőszakos kanonizálási törekvéseitől. „A politika megbuktatja önmagát - vallja az em­berség és a szilárd hit időtlen, iránytűt ad, békét teremt, hirdeti.” „A keresztény Európa, keresztény Magyarország utópia, ábránd. Akik az ellenkezőjét hangoztatják, őszintén felte­hetnék a kérdést: tényleg a kereszténysé­günket védelmezzük? Nem inkább a jó­létünket, kényelmünket, biztonságunkat féltjük?” - mondja egy interjújában. Ebben a szellemben cselekszik a me­nekültválság idején is. Megnyitja Pan­nonhalma kapuit a menekültek előtt, fedelet, ételt és italt ad nekik, enyhíti szenvedésüket, oldja kiszolgáltatottságu­kat. Gondolkodás nélkül szembemegy a katolikus klérus megalkuvó, taktikázga- tó magatartásával. „Nincs ebben semmi hősiesség - mondja -, csak tudok sírni a sírokkal” Ferenc pápa követője, szövetségese Magyarországon. Miként az argentin pápa, ő is tudja, hogy a szegénységnek, a nyomornak, a kiszolgáltatottságnak és reménytelenségnek arca van, testet ölt, tömegeket sújt. A keresztényi magatartás a segítés, befogadás, támogatás és nem az elzárkózás, kirekesztés. A menekültáradat megjelenése ide­jén el nem hagyja száját a megbélyegző „migráns” kifejezés - menekültekről, ül­ői dözöttekről, veszélyeztetett emberekről -< beszél. Szellemében Ferenc pápa, politi- 2 kajában, cselekedeteiben Angela Merkel I méltó társa. S-J —^““ o Nem véletlen, hogy tekintélye nemzet- -ö közi hatósugarú. Személyes érdeme is, £ hogy Pannonhalmát 1994-ben meglátó-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék