2000, 1989 (1.évfolyam) október

Mcml XXXIX Októl, er E számunkban Zentai Zentán Zoltán Körképeim« kollázsának részleteit láthatják. 2000 IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP. FELELŐS SZERKESZTŐ: HERNER JÁNOS. OLVASÓSZERKESZTŐ: BARABÁS ANDRÁS. LEVÉLCÍM: BUDAPEST 13% POSTAFIÓK 464. KIADJA A HETI VILÁGGAZDASÁG RT. FELELŐS KIADÓ: SZAUER PÉTER ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ. CÍM: BUDAPEST II. BALOGH ÁDÁM UTCA 12. TELEFON: 176-7876. TERJESZTI A MAGYAR POSTA. ELŐFIZETHETŐ BÁRMELY POSTAHIVATALBAN, VALAMINT A HÍRLAPELÓFIZETÉSI ÉS LAPELLÁTÁSI IRODÁBAN (HELIR), BUDAPEST XIII., LEHEL ÚT 10/A SZÁM ALATT KÖZVETLENÜL POSTAUTALVÁNYON VAGY ÁTUTALÁSSAL A HELIR 215-96 162 PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMRA. ELŐFIZETÉSI DÍJ EGY ÉVRE 348 FT, FÉL ÉVRE 174 FT, NEGYED ÉVRE 87 FT A SZEDÉS KÉSZÜLT A HVG FÉNYSZEDÓ RENDSZERÉN, PLANTIN ÉS NICHOLAS COCHIN BETŰKKEL. ELEKTRONIKUS TÖRDELÉS: ERDÉLYI ISTVÁN, FENYVESI LÁSZLÓ. SZEDTE MACHAN ESZTER. NYOMTA A VÖRÖSMARTY NYOMDA SZÉKESFEHÉRVÁROTT. FELELŐS VEZETŐ: PAPP KAROLY. ISSN 0 864-800X MEGJELENT A NYOMDACOOP KIADÓI OSZTÁLYÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Lengyel László Délidőn 2 Martin Pollack Üldöző és üldözött 12 Lányi András A holtak városa 18 James Joyee A Hóka és a Tsöllőgürcs 28 Parti Nagy Lajos Apadat kanna gyöngyhomály 15 Tardos Tibor Tűzijáték 33 Bodor Béla Szonettek 40 Kontra Ferenc Hazát hazudni 42 Balogh Attila Numero XXXVIII 46 Eörsi István A szépség esélyei 47 Karátson Gábor Peniél 49 Kálmán C. György Opera semiseria 60 Dippold Pál Hogyha csókot adnak a számra... 64

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék