2000, 2013 (25. évfolyam) szeptember

Simon Zoltán Boldizsár: Az újra mozgásba lendült történelem

28. Lásd Runia: Into Cleanness Leaping, 18-20. 29. Ankersmit: Sublime Historical Experience, 338. 30. Leginkább a reprezentálhatóság és a történetekbe foglalással járó értelemadás lehetősége és/vagy lehe­tetlensége kapcsán merülnek fel ezek a meghatározá­sok. Az igen bőséges választékból lásd például Jóm Rüsen: Trauma és gyász a történelmi gondolkodás­ban. Magyar Lettre Internationale, 54 (2004), 14; Do­minick LaCapra:Resisting Apocalypse and Rethin­king History. In: Keith Jenkins, Sue Morgan and Alun Munslow (eds.): Manifestos for History. Rout- ledge, London and New York, 2007. 161.; Rüsen és LaCapra alapján dolgozik Gyáni Gábor: A 20. század mint emlékezeti „esemény”. Forrás, 41. (2009) 7-8. szám, 3-15. Lásd még Kisantal Tamás: Túlélő történe­tek. Ábrázolásmód és történetiség a holokauszt művésze­tében. Kijárat, Bp., 2009. 35; Kisantal definíciójával dolgozik Bolgár Dániel: Volt-e vagy sem? Traumati­kus történés és történeti elbeszélés. In: BUKSZ, 22 (2010), 2. szám, 121-126. 31. Dominick LaCapra: History Beyond the Pleasure Principle? In: Frank Ankersmit, Ewa Domanska and Hans Kellner (eds.): Re-Figuring Hayden White. Stan­ford University Press, Stanford, 2009. 231-253.; La­Capra: Resisting Apocalypse, 160-178. old.; Rüsen: i. m. 14-16. 32. Amit Ankersmit helyett megtesz Hans Kellner: Does the Sublime Price Explanation Out of the Historical Marketplace? In: Ankersmit, Domanska and Kellner: Re-Figuring Hayden White, 216-230. 33. Ankersmit: Sublime Historical Experience, 335-336. 34. Uo. 351. 35. Uo. 36. Uo. 341. (kiemelés az eredetiben) 37. Uo. 330-334; 341-343. 38. Uo. 323-330. Kedves Olvasóink, Támogatóink! Nagy örömünkre idén 160 000 forint gyűlt össze az Önök adójának 1%-ából. A 2012-es évről befolyt összeg segíti lapunk fennmaradását és zökkenőmentes működését. Köszönjük! A 2000 szerkesztősége 74 © 2000

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék